Till innehållet

Kristinehamns kommunkoncern byter bank - anställda behöver anmäla sina lönekonton till den nya banken

Kristinehamns kommunkoncern byter i höst bank från Swedbank till Nordea. För att du ska kunna få din lön eller ditt arvode insatt på ditt lönekonto behöver du anmäla det kontonummer som du vill ha din utbetalning till hos Nordea senast 31 augusti.

Det är ett omfattande arbete att nå alla anställda med informationen att de behöver anmäla sitt lönekonto till den nya banken, därför väljer vi att berätta om det i den här webbnyheten. Informationen riktar sig främst till våra medarbetare i kommunen och de olika kommunala bolagen. 

Har du redan konto hos Nordea så behöver du inte anmäla ditt lönekonto Men det är bra om du loggar in och dubbelkollar att det är rätt kontonummer som står ifyllt i Nordeas digitala tjänst. 

Vad behöver jag göra?  

För att du som anställd, förtroendevald eller uppdragstagare ska kunna få din lön eller ditt arvode insatt på ditt konto behöver du anmäla det bankkonto som du vill ha din utbetalning till hos Nordea. Om du inte anmäler ditt lönekonto till Nordea får du istället ett utbetalningskort skickat med post hem till dig som du behöver lösa in hos ett ClearOn ombud eller hos Nordea. Det kan tas ut en avgift när du löser in ett utbetalningskort och om du löser in det hos ett ombud så kan det finnas en övre gräns för hur stort belopp ombudet klarar av att lösa in.  

Hur anmäler jag mitt konto?  

Du anmäler själv ditt konto i Nordeas digitala tjänst på deras webbsida. https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html

Du hittar instruktioner för hur du gör samt arbetsgivarnummer och mer information om bankbytet på Kristinehamn kommuns informationssida om bankbytet. www.kristinehamn.se/kommunen-byter-bank

Lönespecifikationer

Vi slutar skicka lönespecifikationer i pappersform i samband med bankbytet. Du som är medarbetare, förtroendevald eller uppdragstagare i Kristinehamns kommun kommer åt dina löneuppgifter digitalt i Visma via intranätet. 

Efter bankbytet kommer Kristinehamns kommun även att leverera lönespecifikationen digitalt till Kivra. Har du Kivra idag behöver du inte göra någonting, lönespecifikationen skickas dit automatiskt. Har du inte Kivra behöver du skaffa ett konto där. https://kivra.se/sv/privat 

Har du lönekonto på Nordea, Swedbank eller en lokal sparbank kan du istället välja att få din lönespecifikation till din internetbank. Anmälan gör du i din internetbank.

De olika kommunala bolagen har olika förutsättningar att skicka digitala lönespecifikationer. Hör med din arbetsgivare på vilka sätt du kan få den skickad till dig.

Har du fler frågor?

kristinhamn.se/kommunen-byter-bank finns all information samlad och där finns också frågor och svar på vanliga funderingar.