Till innehållet

Kristinehamns kommun hissar Natoflaggan

Den 4 april uppmärksammas Natodagen på olika sätt runt om i Natos medlemsländer. Kristinehamns kommun kommer att hissa Natoflaggan.

Medlemskapet i Nato kopplas av naturliga skäl ofta samman med det militära samarbetet inom Nato, men även den civila beredskapen är en betydande del av samarbetet. Som ny medlem i Nato har Sverige åtagit sig att utveckla det militära försvaret och de statliga verksamheter som delar i detta, men medlemskapet kommer också få stor betydelse för kommunerna genom medlemmarnas ansvar att säkerställa viktiga samhällsfunktioner.

– Vi uppmärksammar Natomedlemskapet, både för dess betydelse för Kristinehamns utveckling som plats för många privata och offentliga aktörer i Sveriges totalförsvar, och som påminnelse om vårt ansvar att stärka samhällets gemensamma beredskap och förmåga att möta de utmaningar som en orolig omvärld innebär, säger Martin Willén, kommundirektör.