Till innehållet

Kristinehamns kommun följer noggrant världsläget

Kristinehamns kommun följer den oroväckande säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa med fokus på hur den kan komma att påverka oss och våra verksamheter.

Det säkerhetspolitiska läget är ansträngt och har förvärrats genom den ryska invasionen i Ukraina i slutet av förra veckan. Situationen innebär sannolikt inte något omedelbart militärt hot mot Sverige men det är troligt att vi kommer att utsättas för ett stort antal påverkanskampanjer. Det är därför extra viktigt att vi alla är extra källkritiska och är uppmärksamma på risken för desinformation och andra påverkanskampanjer.

Detta kan du göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet

  • Sprid inte falska rykten, var försiktig med vad du delar i sociala medier

  • Sök information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer         

  • Se över din hemberedskap        

  • Engagera dig på olika sätt

Preppa solidariskt

Som alltid gäller: du är en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men bunkra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra. Preppa solidariskt.

Här kan du ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i PDF-format. Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. 

Läs mer på krisinformation.se