Till innehållet

Kristinehamns kommun bäst i Värmland i hygienarbete

Kristinehamns kommun är bäst i Värmland, och på åttonde plats i Sverige, när det kommer till att följa basala hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört under våren.

Kristinehamn har en efterlevnad på 88,7 procent, och motsvarande snitt för riket ligger på 63,8 procent.

– Nu har vi genomgått över två år med pandemi, och varit relativt skonade från smitta i våra verksamheter här i Kristinehamn. Vid sidan av andra viktiga åtgärder i verksamhet är följsamheten till basala hygienrutiner en jätteviktig grund i arbetet att förhindra förekomsten av smitta. En stor eloge till våra vård- och omsorgshjältar! Säger Ann-Christin Andersson Leeman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Utöver Kristinehamns kommun deltog ytterligare 158 kommuner i undersökningen. SKR har kartlagt hur väl respektive kommun följer sina hygienrutiner. Bland annat genom att observera om personalen använder handskar och förkläden när omvårdnadsarbetet kräver det.

– Jag är så stolt över vårt resultat. Detta är ett bevis på att hårt arbete lönar sig! I Kristinehamn har vi en sjuksköterska särskilt ansvarig för hygienfrågor och ute i verksamheterna finns utsedda hygienombud. De jobbar stenhårt för att vi ska bli bättre på att följa hygienrutinerna och det är tydligt att det ger resultat, säger Ann-Christin Andersson Leeman.

Vill du veta mer?

Du kan ta del av undersökningen på SKR:s hemsida