Till innehållet

Kristinehamn i topp när det kommer till hygienarbete

Äldreomsorgen i Kristinehamns kommun ligger på fjärde plats i riket på att följa alla hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Efterlevnaden ligger idag på 80 procent och det är en generell ökning från föregående år med 18 procent. Motsvarande snitt för riket ligger på 58 procent.

– Vi är stolta och nöjda med det höga resultatet, som visar att vi jobbar i rätt riktning. Verksamheten har haft mycket utbildningsinsatser med tydliga instruktioner till omvårdnadspersonal sedan många år tillbaka. Det känns väldigt roligt att se att vårt arbete har effekt, säger Jenny Sundqvist, verksamhetschef för särskilt boende.

Utöver Kristinehamns kommun ingår ytterligare 78 kommuner i SKR:s undersökning. 199 personer som arbetar inom äldreomsorgen i Kristinehamn har observerats. SKR har kartlagt hur man följer samtliga hygienrutiner i sitt arbete, och då bland annat på andelen som desinfekterar rätt både före och efter patientkontakt, andelen som använder handskar och plastförkläde på rätt sätt samt andelen som har korrekt arbetsdräkt.

– Det finns utsedda hygienombud i alla våra vård- och omsorgsverksamheter som kontinuerligt arbetar förebyggande och stödjande till sina arbetskollegor. Ett välfungerande hygienarbete är a och o i alla lägen, inte minst i den rådande pandemi vi befinner oss i, säger Jenny.

Vill du veta mer?

Läs undersökningen på SKR.