Till innehållet

Kommunfullmäktige 25 april

På kommunfullmäktige 25 april kommer bland annat årsredovisningen 2023 för Kristinehamns kommun att behandlas. 

Som första punkt på dagordningen ligger allmänhetens frågestund. Det innebär att man kan ställa frågor till kommunfullmäktige om kommunens årsredovisning.

För att kunna ställa en fråga ska den skickas in skriftligen senast måndag 22 april till 1. Kommunfullmäktige 68184 Kristinehamn eller via e-post till kommunen@kristinehamn.se. Frågan ska röra innehållet i kommunens årsredovisning. 

Kallelse och handlingar

Sammanträdet sänds direkt via webben och startar klockan 18:30, torsdagen 25 april 2024.