Till innehållet

Invigning av Hoppet, Kristinehamns nya truppgymnastikhall

Under tisdagen invigdes Kristinehamns nya tryppgymnastikhall, Hoppet. Inledningsvis invigdes även konstverket Fjädern, Hoppet och Svävaren som är placerat på utsidan av byggnaden. 

Ett tacksamt projekt är i mål

I investeringsbudgeten 2022 beslutades det om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna arvsfonden om 5 miljoner kronor. Hallen låg ute för anbud till den 1 december 2022 och slutbesiktigades i december 2023. 

– Det är självklart jättekul att vara i mål med detta projekt, även om jag gärna hade fortsatt eftersom det varit riktigt kul. Det har varit ett väldigt rolig och tacksamt projekt att projektleda där nyckeln varit ett bra samarbete mellan entreprenör och förening, säger projektledare Jörgen Karlsson.   

Fjädern, Hoppet och Svävaren

I Kristinehamns kommun används den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att en procent av kostnaderna för nybyggnader, om- och tillbyggnader av kommunens lokaler ska användas till konstnärlig gestaltning. I början av 2022 utlystes uppdraget som senare under våren tilldelades konstnären Mia Andersson. 


Konstverket Fjärdern, Hoppet och Svävaren och konstnären Maria Andersson som höll tal. Foto: Kristinehamns kommun. 

– Mia är en otroligt proffsig konstnär och vi är verkligen nöjda med både samarbetet och konstverket, säger kulturförvaltningschef Maria Lobell. 

Konstverket är placerat vid huvudentrén på truppgymnastikhallens fasad. De olika figurerna, Fjädern, Hoppet och Svävaren, följer hallens utformning och med en LED-slinga som går över gaveln länkas norra sidan ihop med den västra. 

– Det känns fint att se verket färdigt och på plats. Jag hoppas det sprider glädje, inte bara för de som använder byggnaden, utan även för föräldrar som lämnar av barnen och alla som passerar förbi, säger Maria Andersson. 

Efter Mias invigningstal klippte kulturnämndens ordförande David Andergard band och förklarade konstverket invigt. Om uppslutningen säger han: 

– Jätteroligt att så många är här på invigningen och kul också att vara igång med enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. 

Äntligen! 

Så inleddes tekniska nämndens ordförande, Krister Nyström, sitt tal när vi rört oss in på ovanvåningen i truppgymnastikhallen för att fortsätta invigningen.  


Tekniska nämndens ordförande Krister Nyström höll tal inomhus. Foto: Kristinehamns kommun. 

– Jag är helt övertygad om att vi med denna hall kan vara ett föredöme för föreningslivet i Kristinehamns kommun. Jag hoppas och tror att det kommer ge många besök från andra föreningar och andra kommuner som också kan använda hallen, säger Krister Nyström. 

Nöjd med slutresultatet 

Ingela Hjerpe som är gymnastiksällskapets ordförande höll ett avslutningstal och räckte över en blomma till kommunens projektledare Jörgen Karlsson. Därefter fick vi se en uppvisning av gymnasterna som deltog på invigningen följt av att alla bjöds på fika. 

– Inledningsvis var det en utmaning då vi var tvungna att lägga ut projektet för ny upphandling då ingen entreprenör matchade vår budget för projektet. Det gjorde att vi var tvungna att justera byggnaden både invändigt och utvändigt. Med facit i hand känns det jättebra med slutresultatet och att vi hade tillräckligt med medel för att kunna genomföra detta efterlängtade projekt, avslutar Jörgen Karlsson. 


Kommundirektör Martin Willén tillsammans med projektledare Jörgen Karlsson som precis tagit emot blommor. Foto: Kristinehamns kommun.