Till innehållet

Har du fått en lapp på din brygga?

I februari 2023 antogs ny bryggpolicy och riktlinjer för att ge alla medborgare samma villkor och möjligheter att anlägga brygga på kommunens mark. För att komma i kontakt med bryggägare som saknar avtal har vi därför börjat sätta upp informationslappar på aktuella bryggor.

Du som redan har ett avtal kommer bli kontaktad av oss för att uppdatera ditt befintliga avtal i linje med våra riktlinjer. Du som saknar avtal uppmanas kontakta oss för att kunna upprätta ett avtal där det är möjligt. Arbetet med att upprätta och uppdatera avtal skapar en säkerhet för dig som bryggägare.

Om du vill läsa mer om användandet av offentlig plats kan du göra det här.