Till innehållet

FÖP västra Vålösundet ställs ut för granskning

Ett bearbetat förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för västra Vålösundet är nu färdigt för att ställas ut för granskning. Det går att lämna synpunkter på planförslaget fram till och med 26 maj 2023.

Idag går den fördjupade översiktsplanen för västra Vålösundet ut på granskning. Planen utreder möjligheterna och lämpligheten till permanentboende inom västra Vålösundets respektive fritidshusområden. Fördjupningen ska på ett generellt men tydlig sätt redovisa möjligheter och utmaningar samt redovisa riktlinjer för en utveckling av västra vålösundet.

– Granskningsperioden är det sista tillfället för allmänhet och remissinstanser att lämna sina synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för västra Vålösundet, säger Petter Wikström, samhällsplanerare och projektledare för fördjupningen.

Processkarta

Här hittar du förslaget

Här kan du läsa mer om förslaget.

Förslaget finns även tillgängligt på Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 och på Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, i tidningsrummet.

För att ge mer information och svara på frågor ordnas möten och möjlighet att prata med handläggare på telefon. Ett granskningsmöte sker 17 april 2023 klockan 18.00 på Kristinehamn Innovation Park. På mötet kommer granskningsförslaget att presenteras och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor om den fördjupade översiktsplanen och planprocessen.

Efter granskningsperioden sammanställer kommunen synpunkter och planen justeras innan den antas av kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Planeringschef Kalle Alexandersson
kalle.alexandersson@kristinehamn.se eller via 0550-880 02

Samhällsplanerare Petter Wikström
petter.wikström@kristinehamn.se eller via 0550-881 62