Till innehållet

Delvis avstängning av Västra Ringvägen

Inför kommande byggnation av cirkulationsplats behöver markprovtagningar att utföras på området i korsningen Västra ringvägen och Fältvägen.

Del av västra Ringvägen stängs av i höjd med Tegelslagaregatan och ner till korsningen vid Tallundsvägen/Enserudsgatan mellan den 22 april – 25 april och trafiken leds om.

Markprover behöver utföras för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Dessa markprover, kända som geotekniska undersökningar, tas för att undersöka markens bärighet och för att säkerställa att cirkulationsplatsen och andra infrastrukturkomponenter kan byggas på ett säkert och hållbart sätt.

Läs mer om projektet cirkulationsplats Västra ringvägen / Fältvägen här.


Bild över avstängningarna längs Västra ringvägen.