Till innehållet

Avstängning Skaraborgsvägen

Under perioden 2 april - 12 april kommer del av Skaraborgsvägen att vara avstängd för all trafik på grund av att vi byter vatten- och avloppsledningar.

Avstängningen gäller trafikanter som kommer från riksväg 26 söderifrån till rondellen vid Skaraborgsvägen och Varnumsleden. Från andra hållet är Skaraborgsvägen avstängd från fyrvägskorsningen med trafikljusen på Västra Ringvägen – Skaraborgsvägen. Alternativa vägar är skyltade från den 2 april, vänligen följ dessa.


Skärmdump med markering från Eniro.se.

Varför ska vi gräva?

I samband med renovering av bostadsområdet Malmen kommer Kristinehamnsbostäder även att separera dagvatten som tidigare var kopplat till spillvattnet. Detta är en viktig åtgärd eftersom avloppsverket fungerar mer effektivt när det bara behöver rena spillvatten.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Spillvatten är förbrukat vatten som kommer från exempelvis diskhoar, toaletter och duschar. Efter denna åtgärd kommer flödet i dagvattenledningen öka, vilket innebär att de nuvarande rörens dimensionen inte räcker till och därför måste dimensioneras upp.

Alsterlundsgatan kommer saneras på spill-vattenledningar på grund av driftstörningar och i samband med detta kommer även nya dagvattenledningar läggas med. Detta kommer att bidra till att förbättra dagvattenhanteringen för de fastigheterna.