Till innehållet

Avgift för kopior av allmänna handlingar

Nya avgifter för kopior av allmänna handlingar har antagits.

Kommunfullmäktige har 2023-12-19 tagit beslut om en ny avgift för kopia av allmänna handlingar. Avgiften gäller för både fysiska och digitala handlingar. Du kan läsa mer om hur vi hanterar allmänna handlingar här på vår hemsida. 

Den som så önskar har rätt att få ta del av allmänna handlingar i myndighetens lokaler utan avgift. Det är först när någon vill ha en kopia av handlingarna som avgift tas ut.

Utlämning sker via e-post, post eller avhämtning. Kommunen äger rätt att avgöra i vilken form utlämnande ska ske med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen.

Ladda ner PDF för att se beslutet och tabeller med priser här.