Till innehållet

Information med anledning av Coronaviruset

Information med anledning av nya restriktioner 23 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 21 december att nya restriktioner kommer att träda i kraft från och med den 23 december. Dessa restriktioner påverkar museiverksamheter. 

Kristinehamns konstmuseum har vidtagit följande åtgärder

 • Max 29 personer får vistas samtidigt i utställningshallen

 • Max 4 personer får vistas samtidigt i museibutiken

 • Max 6 personer får vistas i samtidigt i skaparverkstaden

 • Vi håller inga allmänna visningar av utställningen. Vi tar endast emot förbokade grupper med max 20 personer i sällskapet. 

Så tryggar vi ditt besök

 • Vi har utökade städrutiner av foajé, toaletter och utställninglokalerna.

 • Handsprit finns tillgängligt i våra lokaler.

 • Vi kan komma att be dig att hålla avstånd om vi bedömer att det behövs.

 • På grund av att vi tar in max 29 personer samtidigt i utställningen kan du få vänta en liten stund tills det blir din tur. 


Såhär kan du hjälpa till att förhindra smittspridning

 • Tvätta och sprita händerna innan du går in i våra utställningslokaler. Handsprit finns i receptionen.

 • Hålla avstånd. Våra lokaler är stora och luftiga och det finns gott om utrymme.

 • Vara helt frisk och symtomfri när du besöker oss.

Du kan också ta del av våra kulturupplevelser på youtube eller via våra sociala medier.
Läs mer om hur Kristinehamns kommun hanterar coronaviruset här.

Tack för visad förståelse!

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".