Till innehållet

Om Kristinehamns konstmuseums stipendium

Kristinehamns konstmuseums stipendium

Stipendiet är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum. Stipendiet vänder sig till den som nyligen har avslutat sina konststudier eller på annat sätt påbörjat sin konstnärliga bana. Den som söker ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt i eller född och uppvuxen i Värmland.

Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor och en utställning på Kristinehamns konstmuseum. 

Ansökan
Ansökan innehåller ett personligt brev och intyg från avslutad eller pågående konstutbildning och en dokumentation om din konstnärliga verksamhet. Dokumentationen består av bilder och text.

Snart presenteras årets stipendiat.

Ansökan för 2025 öppnar till hösten.

Jury

En jury som består av representanter från Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum utser stipendiaten.

Tillkännagivande

Stipendiaten och övriga sökande får ta del av juryns beslut senast i december. Kristinehamns Konstmuseum tillkännager stipendiatens namn i ett pressmeddelande. 

Utställning

Kristinehamns Konstmuseum visar stipendiatens verk i samband med museets första ordinarie utställning. Museet och vänföreningen delar ut stipendiet och presenterar stipendiaten och dennes arbete i samband med vernissage.

Övrigt

Museet bekostar frakt och försäkring av konsten till och från Kristinehamns konstmuseum genom en fullständig utställningsförsäkring som museet har under utställningsperioden.

De verk som stipendiaten ställer ut ska vara till salu och 30 procent av försäljningsvärdet tillfaller konstmuseet för administrativa kostnader i samband med utställningen. Efter att museet och vänföreningen valt ut en stipendiat skickar museet tillbaka övrigt material såsom portfolio till de sökande. 

2024-års stipendiat är Ruben Risholm

Stipendiat 2024.jpg

Kristinehamns konstmuseum och Vänförening delar årligen ut ett stipendium till konstnärer med värmländska rötter. Nu kan vi med glädje meddela att stipendiet 2024 går till Ruben Risholm.

- Det finns en spänning i att ställa ut Ruben Risholms respektingivande träskulpturer parallellt med Scandinavian Designs mindre, mer vardagliga föremål, säger intendenterna Lena Örtlund och Michael Walter.

Utdrag ur juryns motivering:
"Ditt material är i första hand trä, skulpturer och reliefer, och då utgår du från hela trädstammar av olika slag skriver du. Själva materialets historia tar du med in i arbetet och det kan både styra och begränsa processen. Keramik och teckning hör också till dina redskap i ditt konstnärliga berättande och tillsammans med trä ger de olika ingångar i ditt arbete."

Utdelning av stipendiet sker 10 februari kl. 13.00 i samband med invigningen av vårutställningen Scandinavian Design of Everyday Life.

2023-års stipendiat är Amanda Karlsson

Foto Oksana Verkhola_beskuren.jpg

Amanda Karlsson Foto: Oksana Verkhola (bilden är beskuren)

Amanda Karlsson (född 1989) är uppvuxen i Karlstad men bor och verkar i Göteborg. Hon uttrycker sin konst genom att bygga scenografier och iscensätta föreställda händelser som dokumenteras och återskapas i rumsliga installationer och målerier. Det handlar om berättelser från en fiktiv verklighet som bland annat hämtats från de djupa värmländska skogarna, mytologi och arbetarklass. I hennes senaste verk har hon jobbat mycket med rumsliga installationer där en som besökare rent fysiskt kan kliva in bland verken och komma både dem och sig själv närmare och få nya perspektiv. Befinner en sig i nya yttre rum kan en hitta nya inre rum i sig själv, tror Amanda.

Juryns motivering löd:

”Du fokuserar just nu mycket på rumsliga installationer där du vill berätta något som springer ur din egen uppväxt i Värmland med skogen, bygden, berättelserna. Du har ibland kombinerat dina installationer med måleri, arbetat mycket med scenografin för att nå åskådarnas egna inre rum. Rent fysiskt vill du att man ska kunna rent kliva runt i rum som du skapar för att besökare ska komma nära det du vill de ska ta till sig. Du skriver: ”Jag tror att man kan hitta nya inre rum om man också befinner sig i nya yttre.”

Vänföreningen och Kristinehamns konstmuseum ger dig stipendiet för din personliga gestaltning av både installationer och måleri, din egenart på konstområdet.”

Utdelning av stipendiet skedde 18 februari kl. 13.00 i samband med invigningen av vårutställningen Den osynliga världen med Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman.

Tidigare stipendiater:

2022 Julia Riordan
2021 Patrick Bäck
2020 Hilma Nordén
2019 Dominika Kemilä
2018 Julia Åsberg
2017 Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad
2016 Jepser Veileby
2015 Hertha Hanson
2014 Anna Lidberg
2013 Katrin Westman
2012 Benjamin Goss
2011 Sonia Hedstrand
2010 Sarah Jost
2009 Fredrik Åkum
2008 Mats Bergqvist (bytt efternamn till Ljus)
2007 Marie Hettwer
2006 Christian Pontus Andersson
2005 Sara Berner
2004 Niklas Holm och Marcus Wilén
2003 Uppehåll på grund av renoveringsarbete
2002 Bo Cristian Larsson och Jonas Liveröd
2001 Maria Quarfordt Brising (Hedersomnämnande till: Jeff Olsson, Anna-Karin Larsson, Malin Nordin, Christian Larsson och Daniel Löfvenborg

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".