Till innehållet

Om Kristinehamns konstmuseums stipendium

Kristinehamns konstmuseums stipendium

Stipendiet är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum och vänder sig till den som nyligen avslutat sina konststudier eller på annat sätt påbörjat sin konstnärsbana. Sökanden ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt, eller född och uppvuxen i Värmland.

Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor samt en utställning på Kristinehamns konstmuseum. De utställda verken skall vara till salu (se vidare under Utställning.)

Sista ansökningsdag för Stipendiat 2023 är 27 november 2022.

Ansökan
Ansökan skall vara Konstmuseet tillhanda senast den 27 november 2022. Den ska innehålla ett personligt brev och intyg från avslutad eller pågående konstutbildning, samt en dokumentation av den konstnärliga verksamheten. Dokumentationen ska utgöras av bilder och text. Ansökan kan skickas antingen med vanlig post eller genom digital ansökan.

Postadress: 65 A Kristinehamns Konstmuseum, 681 84 Kristinehamn.
Märk försändelsen ”Stipendium 2023”.

Digital ansökan: infokonstmuseum@kristinehamn.se

Jury

Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum.

Tillkännagivande

Senast i december ges besked till stipendiaten och även till övriga sökanden om juryns beslut. Kristinehamns Konstmuseum tillkännager stipendiatens namn i ett pressmeddelande. 

Utställning

Stipendiatens verk visas på Kristinehamns Konstmuseum i samband med museets första ordinarie utställning påföljande år. Vid utställningens vernissage delas stipendiet ut och en presentation av stipendiaten och dennes arbete sker. Pressvisning för denna utställning sker i samband med vernissagen.

Frakt och försäkring av konsten till och från Kristinehamns konstmuseum bekostas av museet som under utställningsperioden har fullständig utställningsförsäkring.

Stipendiatens utställda verk ska vara till salu och 30 procent av försäljningsvärdet tillfaller Konstmuseet för administrativa kostnader i samband med utställningen. Övrigt material som portfolio skickas tillbaka till den sökande kort efter att en stipendiat valts ut. 

Tidigare stipendiater:

2022 Julia Riordan
2021 Patrick Bäck
2020 Hilma Nordén
2019 Dominika Kemilä
2018 Julia Åsberg
2017 Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad
2016 Jepser Veileby
2015 Hertha Hanson
2014 Anna Lidberg
2013 Katrin Westman
2012 Benjamin Goss
2011 Sonia Hedstrand
2010 Sarah Jost
2009 Fredrik Åkum
2008 Mats Bergqvist (bytt efternamn till Ljus)
2007 Marie Hettwer
2006 Christian Pontus Andersson
2005 Sara Berner
2004 Niklas Holm och Marcus Wilén
2003 Uppehåll på grund av renoveringsarbete
2002 Bo Cristian Larsson och Jonas Liveröd
2001 Maria Quarfordt Brising (Hedersomnämnande till: Jeff Olsson, Anna-Karin Larsson, Malin Nordin, Christian Larsson och Daniel Löfvenborg

Kristinehamns konstmuseums stipendium 2023

Stipendiet, som är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum, vänder sig främst till den som nyligen avslutat sina konststudier eller på annat sätt nyligen påbörjat sin konstnärsbana. Sökanden ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt, eller född och uppvuxen i Värmland. Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor.

2023-års stipendiat är Amanda Karlsson

Foto Oksana Verkhola_beskuren.jpg

Amanda Karlsson Foto: Oksana Verkhola (bilden är beskuren)

Kristinehamns konstmuseum och Vänförening delar årligen ut ett stipendium till konstnärer med värmländska rötter. Nu kan vi med glädje meddela att stipendiet 2023 går till Amanda Karlsson.

Amanda Karlsson (född 1989) är uppvuxen i Karlstad men bor och verkar i Göteborg. Hon uttrycker sin konst genom att bygga scenografier och iscensätta föreställda händelser som dokumenteras och återskapas i rumsliga installationer och målerier. Det handlar om berättelser från en fiktiv verklighet som bland annat hämtats från de djupa värmländska skogarna, mytologi och arbetarklass. I hennes senaste verk har hon jobbat mycket med rumsliga installationer där man som besökare rent fysiskt kan kliva in bland verken och komma både dem och sig själv närmare och få nya perspektiv. Befinner man sig i nya yttre rum kan man hitta nya inre rum i sig själv, tror Amanda.

Juryns motivering lyder:

”Du fokuserar just nu mycket på rumsliga installationer där du vill berätta något som springer ur din egen uppväxt i Värmland med skogen, bygden, berättelserna. Du har ibland kombinerat dina installationer med måleri, arbetat mycket med scenografin för att nå åskådarnas egna inre rum. Rent fysiskt vill du att man ska kunna rent kliva runt i rum som du skapar för att besökare ska komma nära det du vill de ska ta till sig. Du skriver: ”Jag tror att man kan hitta nya inre rum om man också befinner sig i nya yttre.”

Vänföreningen och Kristinehamns konstmuseum ger dig stipendiet för din personliga gestaltning av både installationer och måleri, din egenart på konstområdet.”

Utdelning av stipendiet sker 18 februari kl. 13.00 i samband med invigningen av vårutställningen Den osynliga världen med Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".