Till innehållet

Hållbarhetsrapport 2022

2022 genomförde vi på Kristinehamns kommun vår första hållbarhetsrapport. Rapporten ger en nulägesbild av Kristinehamns kommuns utveckling inom Agenda 2030 och de 17 globala målen.

Som kommun driver vi sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Många av våra tjänster och vår service som utförs varje dag runt om i kommunen bidrar till en hållbar utveckling, en hållbar miljö och en hållbar välfärd.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Den kan kallas världens viktigaste Att göra-lista och omfattar 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. I hållbarhetsrapporten jämför vi vårt arbete för ökad hållbarhet med de 17 målen. 

Rapporten har fokus både på platsen Kristinehamns kommun och organisationen Kristinehamns kommun. 

Här kan du läsa hela rapporten som pdf.

Vill du läsa mer här på webben? Klicka på boxarna nedan för mer information av varje mål och hur vi ligger till i förhållande till dem. Längre ner kan du också klicka dig in på och läsa en summering av nuläget i Kristinehamns kommun. Referenser och mer information finns i PDF:en.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".