Till innehållet

Stöd och organisationer

Som företagare i Kristinehamn finns det möjlighet att söka företagsstöd genom Region Värmland. Bedrivs verksamheten på en jordbruksfastighet kan företagsstöd sökas genom Länsstyrelsen Värmland.

Närsam samarbetar med flera aktörer inom det företagsstödjande systemet för att på ett så effektivt sätt som möjligt hjälpa kommunens företag.

I våra lokaler på Kristinehamn Innovation Park har våra samarbetsaktörer återkommande aktiviteter. Det går också att som företagare boka möte med aktörerna. 

Aktörer för företagsstöd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. 

Länsstyrelsen Värmland, stöd-till-jordbruk-och-landsbygd  

Hos Region Värmland kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. 

Region Värmland, projektmedel, bidrag och företagsstöd  

Drivhuset hjälper studenter som läser eftergymnasiala utbildningar att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Drivhuset erbjuder träning, vägledning och stöd genom en verklighetsbaserad process som ger möjligheten att testa idéer mot målgrupper. Med hjälp av konkreta verktyg och den forskningsbaserade metoden “Loopa” får man möjligheten att utveckla, testa och implementera idéer som gör skillnad.

Drivhusets tjänster är helt kostnadsfria och Drivhuset lägger ingen bedömning i idéer utan fokuserar på entreprenören. 

Drivhuset Värmland

IUC /Stål&Verkstad är en klusterorganisation som stöttar, vägleder och inspirerar värmländsk industri. Klustret består av ca 150 företag. består av ca 150 medlemmar och delägare bland de värmländska industriföretagen.

Genom projekt och insatser kanaliserar IUC ca 15 mkr/år ut till företagen i aktiviteter som syftar till att driva utveckling och öka konkurrenskraften i värmländsk industri. 

IUC/Stål & Verkstad

Nifa är branschföreningen för värmländska mat och dryckesföretag. Branschföreningen består av ca 100 medlemsföretag som alla strävar efter ökad tillväxt och lönsamhet för mat och dryckesproduktionen i värmland och sina respektive företag.  

Nifa

Omtänksamma Kristinehamn är Kristinehamns centrumförening. Föreningens verksamhet syftar till att förbättra klimatet och förutsättningarna för de verksamheter som främst är verksamma inom Kristinehamns stadskärna.

Medlemmar av föreningen erbjuds medlemsförmåner samt att delta på aktiviteter anordnande av föreningen. Föreningen arbetar också med att förbättra allmännyttig upplevelse av stadskärnan, dels anordnande av aktiviteter som främjar även icke medlemmars verksamhet inom hela kommunen och inte minst upplevelser för besökarna i stadskärnan. 

Omtänksamma Kristinehamn

NyföretagarCentrum i Kristinehamn ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. När du har varit på rådgivning hos

NyföretagarCentrum kommer du att vara väl förberedd för livet som egenföretagare. Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare samarbetspartners som stöder NyföretagarCentrum med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang. 

NyföretagarCentrum Kristinehamn

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi med visionen att "ta samhället in i framtiden med hjälp av skogen". Detta innefattar att tydligt driva på omställningen mot en cirkulär skogsbaserad bioekonomi samt ett fossilfritt samhälle. I detta innefattas innovations- och omställningsstöd och projektutveckling med målet att ta oss mot en cirkulär biobaserad ekonomi. 

Paper Province

Sting Bioeconomy är en inkubator vars strategi är att stödja startups och affärsidéer inom hela det nationella ekosystemet inom bioekonomiområdet och utvidga det internationellt. Målet är att utländska bolag ska välja att starta bolag i Sverige/Värmland för sin verksamhet och genom de svenska bolagen verifiera sin teknik och marknad för att sedan få stöd för att komma ut på den internationella marknaden. 

Sting Bioeconomy

Ung Företagsamhet 

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation. Från förskoleklass upp till sista året på gymnasiet utbildar Ung Företagsamhet unga i entreprenörskap genom läromedel och processutbildningar. 

Ung Företagsamhet Värmland  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".