Till innehållet

Innovationsstrategi

Kristinehamn ska vara den bästa värden för kommersialisering av innovationer inom våra utvalda kompetensområden - skoglig bioekonomi och strömningslära/hydrodynamik.

Våra kompetensområden

Närsam har uppdraget att arbeta med att stödja befintliga och nya företag i deras arbete med innovationer. För att fokusera våra resurser har vi valt att satsa på två av kommunens nationellt och internationellt starkaste kompetensområden – Strömningslära/Hydrodynamik och Skoglig bioekonomi. I Kristinehamn har vi en bas av starka och internationellt framstående företag inom de båda områdena vilka i sig är en bra grund för nya innovativa företag. 

Inom Hydrodynamiken stöder vi idag två huvudområden; vattenkraft och dess utveckling samt en nationell testbädd för hydrodynamiska produkter i en kontrollerad testmiljö. 

Inom den skogliga bioekonomin arbetar vi främst med den nationella utvecklingsplattformen och testbädden LignoCity, för att ur trädets lignin skapa nya miljö och klimatsmarta produkter som ersätter petroleumbaserade produkter som plast och drivmedel. 

Närsams uppdrag

Inom Närsam stödjer vi företag, forskare och privatpersoner genom att ge dem förutsättningar att ta en idé till en marknad. Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla de resurser och stödfunktioner som krävs i form av infrastruktur, kompetens, processer och metoder, nätverk och finansiering till innovativa idéer.

Vi samarbetar nära med många av de regionala och nationella organisationer som erbjuder finansiering, processer och metoder och kompetens - för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning åt de idéer som bedöms kunna utveckla befintliga eller utvecklas till nya företag.

Att vara den bästa värden för kommersialisering av innovationer. Närsams övergripande innovationsmål är att positionera Kristinehamn som den mest attraktiva platsen för kommersialisering av innovationer inom våra utvalda kompetensområden. Genom att fokusera på Strömningslära/Hydrodynamik och Skoglig bioekonomi, där Kristinehamn redan har en bas av starka och internationellt framstående företag, strävar vi efter att skapa en dynamisk och stöttande miljö för befintliga och nya företag att blomstra och växa. 

Fokusområden 

Skoglig Bioekonomi: Vi kommer att fortsätta att stödja den nationella utvecklingsplattformen och testbädden LignoCity. Vårt fokus ligger på att främja innovationer som omvandlar träets lignin till miljövänliga produkter, vilka kan ersätta petroleumbaserade produkter som plast och drivmedel. Genom att utveckla och marknadsföra dessa produkter kommer vi att stärka vår position som ledande inom skoglig bioekonomi.

Strömningslära/Hydrodynamik: Inom hydrodynamiken stödjer vi huvudområdena vattenkraft och utvecklingen av en nationell testbädd för hydrodynamiska produkter. Genom att främja forskning och innovation inom dessa områden kommer vi att positionera Kristinehamn som ett centrum för expertis och testning inom hydrodynamik. 

Närsam kommer att fortsätta att stödja företag, forskare och privatpersoner genom att tillhandahålla de nödvändiga resurserna och stödfunktionerna. Det inkluderar infrastruktur, kompetensutveckling, processer och metoder, nätverk och finansiering. Genom nära samarbete med regionala och nationella organisationer som erbjuder finansiering och kompetens, strävar vi efter att erbjuda de bästa möjliga lösningarna för att ta idéer från koncept till marknad. 

Aktuella initiativ 

  • Fortsatt stöd till nationell utvecklingsplattform och testbäddar som LignoCity för skoglig bioekonomi. 
  • Utveckling av infrastruktur och resurser för att stödja hydrodynamiska innovationer, inklusive vattenkraft och testbäddar. 
  • Utökning och förstärkning av samarbetet med regionala och nationella organisationer för att säkerställa tillgänglighet av finansiering, kompetens och processer för innovativa idéer. 
  • Fortsatt samarbete med företag, forskare och privatpersoner för att identifiera och stödja lovande innovationer inom kompetensområdena. 

Kontaktuppgifter

Daniel Stenborg - Innovationsledare
daniel.stenborg@narsam.se

0550-858 14

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".