Till innehållet

Fordons- och transportprogrammet

På fordon och transport utvecklar du dina kunskaper om teknik i olika fordon eller hur man hanterar gods i fordon, på lager och i terminaler. Det praktiska arbetet utförs i våra verkstadslokaler och när du är ute på Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). Under dina 15 APL-veckor är du ute på företag i branschen och du får på så sätt känna på hur det är att arbeta inom yrket. 

 

 

 

 

Eftersom framtidens teknik blir alltmer komplicerad och specialiserad kommer du att lära dig mycket om elektronik och IT. Det är också viktigt att du lär dig att reflektera, värdera och välja mellan olika alternativ, t ex när det gäller utrustning och metod för att kunna utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt med hänsyn till miljö, säkerhet, ekonomi och kvalitet. På fordon och transport kommer du att utveckla din initiativförmåga, din rikedom på idéer och din företagsamhet. Du kommer också bli bra på att bemöta kunder och medarbetare.

Om du läser Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 blir du även behörig för universitet och högskola. Beroende på vilken inriktning du läser kommer du efter dina tre år på programmet att kunna arbeta som t.ex. personbilsmekaniker, husbilsmekaniker, yrkesförare, företagare, reparatör. Du ges goda möjligheter till ett framtida yrkesliv inom fordons- och transportsektorn. För en del arbeten måste man dock skaffa sig specialkompetenser efter gymnasiet.

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

Ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som fordonsmekaniker och husvagns-/husbilsmekaniker.
Utbildningen sker i samarbete med den lokala husbils- och husvagnsbranschen.

Transport

Ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

Kontaktuppgifter

Expedition Gamla Kyrkogatan 2

0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".