Till innehållet

Uppdatering angående Skymningens badplats

Vi tar nu bort avrådan från bad.

Uppdatering 10 juli:
De senaste proverna visar att vattnet är tjänligt, och vi tar därför bort avrådan från bad. Däremot sker mycket algblomning nu, och vi uppmanar till försiktighet på alla badplatser eftersom algblomning kan vara giftigt.

Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/overgodning/algblomning.html


Tidigare uppdateringar:
Nya badvattenprover har genomförts på Skymningens badplats vilket visar på att vattnet nu är tjänligt, men dock med anmärkning. 

Anmärkningen beror på förhöjda värden av e.coli och intestinala enterokocker.

Vi avråder fortfarande från bad och kommer att genomföra fler prover för att säkerhetsställa badvattnets tjänlighet.

Vad de förhöjda värdena beror på vet vi i dagsläget inte. Vi har sett över och utökat våra städrutiner på badplatsen och hoppas på att få öppna upp Skymningens badplats med bad och lek så snart som möjligt.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa mer om bland annat vattenkvalité, temperatur och algblomning.

Mer information om e.coli-bakterier finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.