Till innehållet

Våga digitalt om AI-teknik som stöttar i skolan

Tack vare AI-teknik som mäter elevers ögonrörelser kan lärare i Kristinehamn upptäcka lässvårigheter mycket tidigare och ge barnen rätt stöd. Det berättar vi om i senaste avsnittet av podcasten Våga digitalt.

I senaste avsnittet pratar vi om ny teknik i skolan. Vad det innebär att använda digitala verktyg i undervisningen och hur de kan frigöra mer kvalitativ tid som gynnar både lärare och elever.

Du kan lyssna på Våga digitalt här:

Podbean.com

Spotify.com

På bilden syns Catarina Kristhammar, kvalitetsstrateg för skolan, samt Johan Lönngren och Sanna Asp som är förstelärare i grundskolan, som är inbjudna till Våga didigalt för att prata om deras erfarenheter av Lexplore, en AI-teknik som hjälper lärarna att systematisk arbeta med elevernas läsförståelse.

Vad är Våga digitalt

Våga Digitalt är Kristinehamn kommuns podcast där vi delar kunskap och erfarenheter och berättar om hur vi som kommun kan bli starkare och smartare genom att ställa om. Hur nya arbetssätt skapar nytta för de vi finns till för – invånarna i Kristinehamns kommun.

Läs mer om kommunens digitaliseringsarbete på vår webbplats: kristinehamn.se/digitalisering