Till innehållet

Sök bygglov i tid

Går du i byggnadstankar? Nu är det hög tid att söka bygglov inför vårens och sommarens byggplaner.

Sök i tid så du hinner få ditt bygglov och startbesked klart tills du vill börja bygga! Du kan smidigt och enkelt ansöka via e-tjänsten på kommunens hemsida, där kan du även boka bygglovsrådgivning om du vill bolla några idéer.

- Vi har gjort en förändring angående regler kring kontrollplanen, säger Lisa Bäckström, byggchef på Kristinehamns kommun. När ditt bygge är klart måste du skicka in din påskrivna kontrollplan du fick med i bygglovet, och startbeskedet så vi kan avsluta ditt ärende och skriva ett slutbesked. Därefter kan du ta din nybyggnation och eller tillbyggnad i besittning, berättar Lisa.

Tänk på att om du flyttar in i nybyggnationen eller tillbyggnaden utan att ett slutbesked har skrivits ut är risken stor att du får en sanktionsavgift då det saknas ett slutbesked. Så se ALLTID till att skicka in dina papper när bygget är klart så du slipper onödiga utgifter. Är du osäker på vad som ska skickas in så kan du alltid ringa oss och fråga så hjälper vi dig.

Varför ska du söka ditt bygglov i god tid?

Ett bygglov är komplett först när alla handlingar är korrekt ifyllda och inlämnade. Byggavdelningen har tio veckor på sig att handlägga ditt ärende från det att det är komplett. När du väl har fått ditt bygglov och startbesked i handen får du börja bygga först efter att det dels har tillkännagivits i Post- och inrikes tidningen, dels passerat fyra veckor, enligt förvaltningslagen (FL). Bygglovet ska vinna laga kraft och grannar ska ha möjlighet till att överklaga. Om du är för ivrig och börjar bygga innan är risken att du får betala en onödig sanktionsavgift. 

Kontaktuppgifter

Det är mycket att hålla reda på, så boka gärna tid för rådgivning innan du skickar in din ansökan. Det är viktigt att du har fått med alla handlingar i ärendet, för att ditt bygglov kan beviljas och du kan starta när du har planerat för det. Du når oss på servicetelefon 0550-880 60 och mejl stadsbyggnad@kristinehamn.se