Till innehållet

Särskolan byter namn till anpassad skola

Från och med 2 juli byter särskolan namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 
 
Bakgrunden till namnbytet är ett medborgarförslag från elever som upplevde att särskolans namn var stigmatiserande och en grund för mobbning.
 
I samband med namnbytet på skolformen försvinner även uttrycket utvecklingsstörning ur skollagen och ersätts med uttrycket intellektuell funktionsnedsättning.
 
Beslutet fattades av riksdagen den 21 juni 2022 och ändringen genomförs den 2 juli 2023.