Till innehållet

Risk för salmonella hos äggproducent

I slutet av december 2022 påträffades salmonella hos en större svensk äggproducent. Därför återkallas en stor mängd ägg.

Du kanske har hört att det just nu återkallas en hel del ägg? Det beror på att man har hittat salmonella hos en stor svensk äggproducent, därför måste företagen återkalla äggen.

Vi hänvisar till Livsmedelverkets webbplats där du kan läsa vilka ägg som återkallas: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/aterkallanden

Kontakt:
Ida Lindbäck, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Kristinehamns kommun
Telefon: 0550- 882 11