Till innehållet

Resultat i servicemätningen Insikt 2021

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kristinehamns kommun får trots att pandemin satt sina spår ett fortsatt högt resultat från företagare som haft kontakt med kommunens myndighetsområden.

Totalt får kommunen ett Nöjd Kund Index (NKI) på 75 av 100, där rikssnittet ligger på 74. År 2020 hade kommunen ett NKI på 78.

Målgruppen för undersökningen är företagare som är verksamma i Kristinehamns kommun, och deltagandet har varit högt. Kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin är glad över att många företagare har tagit sig tid att svara i undersökningen eftersom feedbacken är viktig för kommunens fortsatta arbete:

– Servicemätningen är en måttstock där vi ser hur arbetet hos oss upplevs av näringslivet. Här har vi chans att följa upp våra mål om ett gott företagsklimat i Kristinehamn. I mätningen för 2021 sjunker vi på några parametrar, men vi har påbörjat flera satsningar för att förbättra vår service ytterligare, dels genom samhällsbyggnadsutredningen men också genom att knyta näringslivsfunktioner nämnare den kommunala organisationen.

 

NKI per myndighetsområde 2019 - 2021 företagsärenden khman.png

Myndighetsområden

I mätningen ingår 6 olika myndighetsområden: Brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering. I fyra områden får kommunen fortsatt goda resultat som ligger över rikssnittet. Nöjd kund index (NKI) 2021 för brandskydd är 86, för bygglov 72, för miljö- och hälsoskydd 74, och för livsmedelskontroll 78. I områdena markupplåtelse och serveringstillstånd har kommunen för få ärenden för att kunna mätas.  

– Utifrån de förutsättningar vi haft är jag nöjd med resultatet från årets mätning. Ett NKI över 70 är fortsatt höga siffror. Vi har lyckats ställa om på kort varsel och levererat tillsyn genom ändrade tillsynsmetoder anpassade till pandemin. Antalet bygglovsansökningar ökade med nästan 20 procent 2021 vilket medför lite längre handläggningstider. Att trycket på bygglov har ökat ser vi är en trend som kan hålla i sig och därför kommer vi också utöka personalstyrkan inom bygglovsområdet, säger Marielle Brandlöv Nilsson, förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

 

nki per myndighetsområde 2021 kham jmfr sverige.png

Serviceområden

Inom de serviceområden som mäts har kommunen sjunkit jämfört med föregående år. I områdena information, tillgänglighet, bemötande och effektivitet ligger Kristinehamn fortfarande över rikssnittet. Kompetens och rättsäkerhet är de områden som tappar mest från föregående år.

Ett gediget arbete för att lyfta företagsfrågorna i kommunen har pågått sedan 2020 och pågår fortfarande. Ett arbete som involverar stora delar av de kommunala förvaltningarnas uppdrag.

– Arbetet med service till våra företag i Kristinehamn är prioriterat och vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. Service är en färskvara som vi alla måste jobba med kontinuerligt. Efter den utredning som gjorts i samhällsbyggnadsfrågorna är vi nu inne i ett aktivt arbete där vi arbetar tillsammans i kommunen för att bli mer tillgängliga och upplevas som effektivare i vår service, säger Madelen Richardsson, näringslivschef.

Index per serviceområde 2019 - 2021 företagsärenden khamn.png

Ranking

Insiktsmätningen landar varje år i att alla kommuner rankas. För år 2021 hamnar Kristinehamn på en 97:e plats av totalt 189 rankade kommuner, jämfört med föregående år då kommunen landade på 37:e plats. Förklaringen till tappet är ett något sämre NKI totalt för kommunen, tillsammans med att andra kommuner gjort ett bättre resultat år 2021.

Nästa mätning som kommunen deltar i är Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat.

– Skillnaden mellan Insikt och Svenskt Näringslivs undersökning är att i den senare mäts företagares generella åsikter om företagsklimatet, oavsett om de haft kontakt med kommunens tjänstepersoner eller inte. De här två undersökningarna kompletterar varandra på ett bra sätt och gör att vi får en helhetsbild över vad företagarna tycker om oss och var vi behöver stärka upp, säger Martin Willén, kommundirektör.

 

Läs mer om resultaten

SKRs hemsida

Databasen Kolada