Till innehållet

Politiska beslut i korthet

Är du nyfiken på vilka beslut som fattats av politiken i Kristinehamns kommun? Nu kan du på ett enkelt sätt ta del av det på vår webb.

Beslut i korthet sammanfattar de beslut som tagits på kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden varje månad. 

Du hittar beslut i korthet från kommunstyrelsen och samtliga nämnder på vår webb genom att klicka här