Till innehållet

Nya taxor för vatten, avlopp och avfall 2024

Från 1 januari 2024 höjer vi avgifterna för vatten, avlopp och avfall. 

Kommunfullmäktige beslutade att ändra Vatten och avloppstaxorna enligt följande:

  • Brukningsavgifterna höjs med 15%
  • Anslutningsavgifterna höjs enligt entreprenadindex E84 serie 322 med 6%

Avfallstaxa 2024

Kommunfullmäktige beslutade ändra taxor för renhållningstjänster enligt ”Avfallstaxa 2024”.

I samband med att de nya taxorna börjar gälla införs månadsfakturering för helårsabonnemang.

Här kan du läsa mer om taxan för vatten och avlopp.
Här kan du läsa mer om avfallstaxan.