Till innehållet

Invigning av Adlersparretorgets aktivitetspark

Idag, tisdag den 13 juni, invigdes Adlersparretorgets nya aktivitetspark.  

Krister Nyström, ordförande i tekniska nämnden, höll ett invigningstal och klippte band.  

– Jag har varit här som liten och spelat fotboll vilket gett mig många minnen härifrån. Att få se förändringen och veta att barnen varit involverade i projektet gör att vi kan ta vara på barnperspektivet, det är fantastiskt. Parken kommer kunna användas genom alla årstider och det är såklart jättekul att barnen kom hit och klippte bandet, de är vår framtid, säger ordförande i tekniska nämnden Krister Nyström. 

Särskilt inbjudna var de barn som varit med vid utvärderingsfasen av skissförslagen och barn från fritidshem i området.  

– Äntligen är dagen här, både vi och barnen har längtat efter denna dag. Jättekul att det kom så mycket barn som nu kan använda parken till fullo under sommaren, säger projektledare Hanna Lundaahl Jern.  

 – Det är verkligen ett kvitto på att det är uppskattat när så många dyker upp och är nyfikna. Det känns som vi återskapat en mötesplats som nu fått nytt liv, menar projektledare Hanna Åsander. 

Fritidsbanken var på plats och lånade ut bollar, innebandyklubbar och annat som kunde användas i parken och alla barn bjöds på glass.  


Projektledare Hanna Åsander och Hanna Lundaahl Jern. Foto: Kristinehamns kommun

Vad är det som har hänt i parken?
Området har rustats upp till en aktivitetspark som kan locka besökare i alla åldrar. Anläggningsarbetena påbörjades under hösten 2022 och parken och är nu öppen för att användas.  
Genom nya stenmjölsgångar, belysning, sittplatser, kullar, växtlighet och en upprustning av själva parkmiljön vill vi skapa känslan av ett nytt Adlersparretorg. Bollplanens mått har justerats för att möjliggöra för olika typer av bollspel, men även att ge plats för den pumptrack som vi har haft uppställd på andra platser i Kristinehamn. Det finns även en balansbana och en yta för träning och fitness. Lekplatsen har också utökats med mer lekutrustning och har ett tema som knyter an till Kristinehamns historia. 


Foto: Kristinehamns kommun


Foto: Kristinehamns kommun


Foto: Kristinehamns kommun


Foto: Kristinehamns kommun