Till innehållet

Gult ljus i Suicide Zeros kommunbarometer 2024

Kristinehamn går från 12 poäng till 16 poäng i årets nya rapport från Suicide Zero om hur kommuner ligger till med sitt suicidförebyggande arbete.

I Suicide Zeros kommunbarometer rankas Sveriges kommuners självmordsförebyggande arbete. I år får Kristinehamn 16 poäng och gult ljus, vilket ges till kommuner med behov av att utveckla sina insatser. För att nå upp till grönt behövs 21 poäng, vilket i dagsläget endast 75 av Sveriges 290 kommuner når upp till.

Ett prioriterat område

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Det är runt sju gånger fler än vad som omkommer i trafiken.

För att minska antalet självmord behövs många typer av insatser och att alla kommunens förvaltningar är engagerade i arbetet. Suicidförebyggande arbetet pågår dagligen i verksamheter som skola, hemtjänst och socialtjänst – och genom många, vardagliga insatser. Det är grunden i kommunens suicidförebyggande arbete.

Utöver detta finns ett delat samordningsuppdrag i kommunen. I uppdraget ingår bland annat att delta i olika nätverk kopplat till suicidprevention samt planera, samordna och genomföra olika kommunövergripande aktiviteter. Det kan vara föreläsningar till personal, allmänhet och elever samt olika utbildningsinsatser.

Suicidförebyggande arbete i Kristinehamn utvecklas

Utvecklingen av vårt suicidförebyggande arbete syns tydligt i Kristinehamns rakning i kommunbarometern. 2022 fick Kristinehamns kommun 2 poäng och 2023 12 poäng. I år klättrar vi ännu närmre "grönt ljus", vilket betyder en kommun med goda insatser, och landar på 16 poäng.

En stor sak som kommit på plats de senaste åren är att kommunstyrelsen i januari 2023 antog en handlingsplan som beskriver och tydliggör kommens roll i det suicidförebyggande arbetet. Den styr nu nämndernas fortsatta arbete.

De senaste åren har också arbetet med suicidprevention bedrivits utanför ordinarie budget, med riktade pengar från statsbidrag och Allmänna arvsfonden. Kommunen har exempelvis genomfört Våga fråga äldre till personal inom äldreomsorg och SÄBO (i samarbete med Suicide Zero) samt utbildningsinsatser till unga tjejer (i samarbete med Yaya Ambition). Vi har även genomfört en föreläsningsserie med Marie Niljung om psykisk livräddning och suicidprevention.

Vill du läsa hela kommunbarometern?

Du hittar den på Suicide Zeros hemsida.

Har du frågor?

Vänd dig till Frida Rönning, utredare på Kommunledningsförvaltningen, på 0550 - 880 45 eller frida.ronning@kristinehamn.se.

Mer information om Suicide Zeros kommunbarometer

Suicide Zeros kommunbarometer bygger på en enkät där kommunernas representanter får svara på frågor om självmordsförebyggande åtgärder och insatser som är bevisat effektiva enligt vetenskapen eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete. Enkäten innehåller frågor om hur arbetet är organiserat, förebyggande insatser, samverkan med vården och utbildningsinsatser. Svaren betygssätts sedan varpå kommunernas suicidpreventiva arbete rankas. Årets resultat bygger på en enkät som skickades ut till kommunen under hösten 2023.