Till innehållet

Gångstig på Sunneberg

Denna vecka startar byggnationen av en gångstig längs med delar av Varnan på Sunneberg.

Gångstigen är en del i projektet för nya bostäder på Stampbrogatan och Ugglevägen och kommer knyta ihop Sunneberg som område. Gångstigen är tänkt att tillföra en trevlig promenadsträcka för boende och besökare i området och anläggningen kommer att bestå av stenmjölgång samt träspänger i de partier där marken är lite våtare.

– Vi kände att vi ville ta chansen att utveckla och ge tillbaka till området genom att anlägga en ordentlig gångstig på en plats där vi sett att människor gärna, redan nu, tar promenader. Eftersom det finns ett rikt djur- och växtliv längs den här sträckan så kommer vi ta tillfället i akt att informera om trädens betydelse för både land- och vattenlevande varelser. På informationsskyltar kommer du under promenaden kunna läsa om hur död ved lever och vad trädens skuggning har för betydelse för exempelvis öringen, berättar projektledare Joakim Sylvaner.

 

Den blivande gångstigen är utmärkt med käppar.

Förutom informationsskyltar om områdets naturvärden kommer vi också bygga rastplatsbord. Sträckan kommer bli cirka 650 meter lång och sträcker sig från Östra Ringvägen till Stampbrogatan 1.


Här kan du följa utvecklingen av gångstigen