Till innehållet

Fågelsäsongen är här

Många störs av att fåglar som måsar, skator och kajor väsnas eller att spillningen smutsar ner på allmänna platser. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. När de fått ungar kan de även uppträda aggressivt. De flesta skadedjursproblem går att förebygga genom att hålla rent, inte lämna matrester framme och ta hand om sopor.

– Vi får en del frågor från medborgare angående störande fåglar som kan upplevas som obehagliga, berättar Ida Lindbäck miljö- och hälsoinspektör, då hänvisar vi alltid i första hand till fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret att se till att det inte uppstår problem. Det finns en rad förebyggande åtgärder för att minska problemen.

Det bästa arbetet sker förebyggande genom att:

  • Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar.
  • Minska tillgängligheten på mat genom att informera de boende att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.
  • Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
  • Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på tak och i hängrännor.
  • Uppsättning av roterande, störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).

Hinder och skrämselanordningar bör monteras innan häckningssäsongen börjar. Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du exempelvis behöver hjälp med att sätta upp anordningar på tak.  

Skyddsjakt

Under perioden 1 april till 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar. Det innebär att fåglarna och deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen. Fastighetsägaren får dock bedriva skyddsjakt under denna period om fåglarna orsakar allvarlig skada eller problem. Här är viktigt att påpeka att kraven för att bedriva skyddsjakt är högt ställda enligt lagen.

Avskjutning har inte heller den effekt som önskas och därför är det bättre att arbeta förebyggande med exempelvis försvårande av häckning. Då söker sig fåglarna självmant bort. Observera att det är endast skyttar med tillstånd från polisen som får skjuta djur i tätbebyggt område. Tekniska förvaltningen har tillgång till kommunskyttar som har tillstånd att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område. Detta gäller djur som är sjuka, skadade eller har ett onormalt beteende. Kontakta kommunen om du har behov av avskjutning.

Mer information

För mer information eller frågor är du välkommen att vända dig till kommunens miljökontor på miljo@kristinehamn.se eller via växeln 0550-88 000.