Till innehållet

EST - Tillsammans för ett tryggt Kristinehamn

Arbetet inom projektet EST (effektiv samordning för trygghet) fortgår i Kristinehamn och efter mindre än ett år ser aktörerna tydligt positiva resultat.

– Genom EST kan vi tillsammans arbeta förebyggande med olika trygghetsskapande åtgärder, säger Bernd Jenrdny som är säkerhetssamordnare i Kristinehamns kommun och deltar i arbetsgruppen för EST. 

Antalet aktörer som deltar i arbetet har ökat och fler incidenter har rapporteras in i den app som tagits fram för EST. Arbetsgruppen har träffats regelbundet sedan starten vid årsskiftet och går tillsammans igenom alla rapporter som kommer in. Med hjälp av incidentrapporter kan ett problemområde, en sk hotspot, identifieras och åtgärder tas fram som anpassas efter situationen.

– Vi har under året utvecklat det systematiska arbetssättet och knutit till oss flera viktiga personer inom olika verksamheter, säger lokalpolis Fredrik Lundberg, som är mycket nöjd med arbetet inom EST så här långt.

Även Kristinehamnsbostäder är en framträdande aktör inom EST och de uppskattar projektets arbete högt.

– Vi samarbetar på ett helt nytt sätt med polis och Räddningstjänst idag tack vare EST. Vi har under året genomfört flera små åtgärder för att öka tryggheten vilket har gett goda resultat, säger Anna-Carin Backman på Kristinehamnsbostäder.

Nytt hotspot har identifierats

Ett problem som uppmärksammades under våren var ökad skadegörelse på Södermalmsskolan. Det var framförallt krossade fönsterrutor på skolans byggnader efter skoltid som rapporterades in till polisen. Situationen har lett till en rad olika åtgärder där polis, säkerhetssamordnare, företrädare för skolförvaltningen, BRT och väktarbolag har samarbetat för att skapa ett bra underlag gällande den fysiska miljön och den aktuella problembilden. Målet är att Södermalmsskolan skall vara en trygg plats utan skadegörelse för eleverna. Ett annat mål har varit att reducera antalet skadegörelser och minska de ökade kostnaderna. Åtgärderna som gemensamt tagits fram i arbetsgruppen har gett goda resultat och skadegörelsen på Södermalmsskolan har nu minskat.

Fakta: Vad är EST

 • EST (effektiv samordning för trygghet) är en nationell arbetsmetod som finns i ett 50-tal kommuner och bygger på ett strukturerat samarbete för att skapa ett tryggare Kristinehamn
 • En central del i Medborgarlöftet mellan Polisen och Kristinehamns kommun
 • Beslutat av Kommunstyrelsen 2020-10-13

Erfarenheter EST Kristinehamn

 • Tydliga resultat i trygghetsarbetet
 • Bättre prioritering av insatser utifrån underlaget
 • Förbättrat samarbete - tydlig samarbetsorganisation
 • Systematisk struktur i trygghetsarbetet
 • Ökad förståelse för respektive organisation
 • Lägesbilden ger en bättre bild av utmaningarna
 • Man kan följa utveckling över tid, är problemet tillfälligt eller finns det ett mönster?
 • Metoden kan användas vid allvarligare händelser