Till innehållet

Dags att göra skolval!

Nu är det dags för dig som har barn som ska börja i förskoleklass att ansöka var du önskar att dina barn ska gå i skola. Ansökan är öppen från den 19 februari till och med den 3 mars.

Från och med året ditt barn fyller 6 år är det obligatoriskt att börja förskoleklass. Syftet med förskoleklassen är att förbereda 6-åringarna för skolstarten och ge barnet en mjuk övergång mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen är kostnadsfri. 

Val av skola görs via e-tjänsten Mitt Skolval: 
https://sjalvservice.kristinehamn.se/mittskolval 

E-tjänsten är öppen för skolval mellan den 19 februari till och med den 3 mars. 

Beslut senast vecka 12 

Vi utgår från dina önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Beslut om skolplacering kommer att meddelas i e-tjänsten senast under vecka 12.    

Om du inte gör ett aktivt val av skola kommer ditt barn att placeras i en skola inom tre kilometer från hemmet eller en skolskjutsskola. 

Här kan du läsa mer om skolvalet.