Till innehållet

Artilleriutbildning till Kristinehamn

Försvarsberedningen föreslår fyra nya regementen och utökad verksamhet på flera orter.  Detta innebär en återetablering av artilleriutbildning i Kristinehamn.

Anledningen till att de nya förbanden behövs är att "Sverige ska kunna möta ett väpnat angrepp på Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium".

Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur återupprättas. Göteborg får åter ett regemente för en amfibiebataljon för västkusten. Beredningen vill också ha två arméregementen för att utbilda territoriella förband. Beredningen konstaterar att Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering.

Dessutom får Kristinehamn/Villingsberg ny artilleriutbildning och i Uppsala återupprättas Upplands flygflottilj, F 16.

– Vårt gemensamma arbete har lönat sig och gett utdelning, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande som är mycket nöjd med dagens besked. Vi kommer inte luta oss tillbaka utan fortsätter vårt arbete inför återetableringen. 

Sveriges krigsorganisation utökas från dagens cirka 60 000 personer till 90 000, inklusive hemvärn och civilanställda. Antalet värnpliktiga utökas från dagens drygt 3 000 till 8 000 personer per år.