Till innehållet

A9 återetableras i Kristinehamn

Bergslagens artilleriregemeente A9 återetableras i Kristinehamn. Det beslutade riksdagen idag, den 15 december.

- Det här är oerhört positiva nyheter för Kristinehamns kommun och för hela vår region, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn.

Tillsammans med Karlstads kommun, Karlskoga kommun, Region Värmland och Region Örebro har Kristinehamns kommun de senaste åren jobbat hårt med frågan om en återetablering av ett regemente i Kristinehamn.

- Äntligen kom beslutet vi har väntat på. Det här är fantastiska nyheter, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

- Återetableringen innebär jobb, tillväxt och utveckling inte bara för Kristinehamns kommun och det lokala näringslivet utan för hela regionen och dess näringsliv.

A9 i Kristinehamn ska enligt beslutet börja byggas upp under åren 2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det handlar med andra ord om en successiv utveckling, och en hel del är fortfarande oklart, exempelvis exakt var i Kristinehamn regementet ska lokaliseras. För kommunens del stundar dessutom praktiska frågor som kommer med en ökande befolkning, exempelvis etablering av fler bostäder.

- Från kommunens sida är vårt uppdrag nu att göra allt vi kan för att bistå försvaret med att genomföra etableringen. Vi har redan börjat planera och avsätta resurser för det, säger kommundirektör Martin Willén.

- Det är angenäma utmaningar som väntar, sammanfattar Marie Oudin.

Fakta: Artilleri i Kristinehamn – återigen

1 juli 1943 bildades Bergslagens artilleriregemente, A9, i Kristinehamn. År 2005 lades verksamheten ned och artilleriutbildningen flyttades till Boden. 

15 december 2020 beslutade riksdagen om en återetablering av A9 i Kristinehamn. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. Återinrättandet inleds under perioden 2021 - 2025 för att nå full kapacitet under perioden 2026 – 2030