Till innehållet

Biblioteksresidens

Mellan 1 september och 31 oktober 2022 har dramatikern Christofer Bocker vistats på Kristinehamns bibliotek för att lyfta ungas berättande och intresse för skrivande. Han har också utforskat hur biblioteksmiljön kan utvecklas för att bjuda in de unga.

Allkonstverk Galet kär och sjukt rädd
Tillsammans med ungdomar mellan 13 och 16 år har Christofer skapat drama om den största
kärleken och den största rädslan. Resultatet av dramaprojektet har nu mynnat ut i ett allkonstverk med olika scener, röster, ljud och bilder från olika platser i kommunen.

Verket invigdes lördag 29 oktober och den finns nu att uppleva på biblioteket hela november ut.
 

Vad är ett biblioteksresidens?

Under hösten 2022 har tre kulturskapare att ha en residensvistelse i biblioteksmiljö. Det sker i regi av Region Värmland med stöd av Kulturrådet och i samarbete med kommunerna Kil, Kristinehamn och Storfors.

Biblioteket utgör en stor del av vårt gemensamma offentliga rum. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill vi ge möjligheten att utforska biblioteket som plats, skapa förutsättningar för möten och ge skapandeprocessen utrymme mitt i vårt offentliga rum.Läs om residensinnehavaren Christofer Bockers tankar om vistelsen i Kristinehamn.På Region Värmlands webbplats kan du läsa om vad ett residens innebär.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".