Till innehållet

Annebergsgatan

Vi arbetar med att lägga nya vatten- och avloppsvattensledningar på Annebergsgatan. Arbetet kommer att vara omfattande då det är en sträcka på ca 600 meter som ska bytas ut. Vi räknar med att arbetet kommer pågå några månader från och med september. Vatten och avlopp kommer fungera som vanligt under arbetets gång.

Vi kommer att börja arbetet i korsningen mellan Lagmansgatan och Annebergsgatan för att sedan jobba oss uppåt. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".