Till innehållet

Annebergsgatan

Vi arbetar med att lägga nya vatten- och avloppsvattensledningar på Annebergsgatan. Arbetet kommer att vara omfattande då det är en sträcka på ca 600 meter som ska bytas ut. Vatten och avlopp kommer fungera som vanligt under arbetets gång.

Det som kvarstår är arbete i korsningen vid Lagmansgatan och asfaltering av Annebergsgatan som sker 2024 eftersom marken behöver sätta sig innan det lämpar sig för asfaltering.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".