Till innehållet

Annebergsgatan

Vi har lagt nya vatten- och avloppsvattensledningar på Annebergsgatan. Arbetet var omfattande då det är en sträcka på cirka 600 meter där ledningarna bytts ut.

Det som kvarstår är arbete i korsningen vid Lagmansgatan och asfaltering av Annebergsgatan som sker under 2025 eftersom marken behöver sätta sig innan det lämpar sig för asfaltering.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".