Till innehållet

Invigning av Bergslagens artilleriregemente A 9

Den 4e december 2022 invigdes Bergslagens artilleriregemente och blev då en egen organisationsenhet, med sitt egna heraldiska vapen, logotype och förbandstecken.

Invigningskonsert 

Invigningsfirandet inleddes redan lördagskvällen den 3e december. Då bjöd Arméns musikkår allmänhet och inbjudna gäster på en konsert i Brogårdshallen. Med sig hade de solisten och operasångaren John Lundgren som blev utsedd till svensk Hovsångare 2021.

Invigningsceremoni

Invigningsceremonin leddes av H.K.H. Prins Carl Philip, försvarsminister Pål Jonsson, överbefälhavare Michael Bydén och chefen för Bergslagens artilleriregemente Lars O Jonsson.  

Härmed förklarar jag Bergslagens artilleriregemente, A 9 återupprättat.
Med de orden förrättade H.K.H. Prins Carl Philip invigningen av A 9 inför en fullsatt publik i Brogårdshallen. Till tonerna av Arméns musikkår och svenska fanor som bakgrund återlämnades A 9:s standar från Bodens artilleriregemente, A 8.

Regementschef A 9 

Överste Lars O Jonsson är Bergslagens artilleriregemente A 9 regementchef, och tillträdde sin tjänst 1 december 2022. 

Överste Jonsson har tidigare arbetat med återetableringen av arméns regementen, däribland A 9 i Kristinehamn och är därmed väl förtrogen med de möjligheter och utmaningar som väntar. Senast har han varit brigadchef för Norrbottensbrigaden och innan dess stabschef och ställföreträdande chef för Artilleriregementet. Han ingår även i arméns införandeledning av de fyra nya regementena.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".