Till innehållet

Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomfördes under vecka 39 2022.

MSB har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap.

Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse. 

Olika teman

Varje år har kampanjen haft olika teman. Temat för Krisberedskapsveckan 2022 var mat. Temat rymmer livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar
  • Att grannar har hjälps åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans

Budskapet för kampanjen 2021 var demokrati: "Du är en del av Sveriges beredskap" vilket återanvändes 2022. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Projekt om kriskost

Kristinehamns kommuns kostenhet har deltagit i samarbetsprojektet Kriskost med kort livsmedelskedja som planerades och genomfördes under 2020–2022. Både Coronapandemin och kriget i Ukraina har gjort arbetet mer aktuellt. Projektet har genomförts av Länsstyrelsen Värmland i samarbete med Kils kommun, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun och Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. Det är kostchefer, koststrateger, kockar och säkerhetssamordnare som deltagit från kommunerna. Vid skapandet av matsedlar visade det sig vara svårt att hitta kriskost som var lokalt producerad eller svensk. Kommunernas kockar har i detta projekt tagit fram olika recept på lokalt producerad eller svensk kriskost. Projektet resulterade även i en skrift med recept för 15 goda och näringsrika rätter tillagade av kriskost. Här finns inspiration för både hushåll och offentliga kök att ha ett krisberedskapslager som består av svenska livsmedel producerade så nära som möjligt. Det minskar sårbarheten.

Kriskost är, enligt projektets valda definition, livsmedel som kan lagras utan kyla i minst tre månader. Det gäller både råvaror och sammansatta livsmedel. Produkter som kan lagras i rumstemperatur är ofta torkade, konserverade eller syrade. 

Torsdagen den 29 september lagade Kristinehamns kommuns kockar ett av recepten och serverade till alla förskolor och skolelever samt på särskilda boenden i centrala Kristinehamn.

Föreläsning med Civilförsvarsförbundet

Kristinehamns kommun bjöd på en föreläsning med Civilförsvarsförbundet som utbildar och
informerar allmänheten om hemberedskap och säkerhet i vardagen. Föreläsningen var gratis för alla. En krisberedskapslåda lottades ut bland deltagarna.

Läs mer om hemberedskap och krisberedskapsveckan på MSB:s hemsida. 

Läs mer om Krisberedskapsveckan på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".