Till innehållet

Gymnasiebiljett för resor

Alla gymnasieelever som har rätt till resebidrag kommer att erbjudas en digital gymnasiebiljett i mobilen. Du kan välja att få gymnasiebiljett digitalt via Värmlandstrafiks app eller på ett plastkort. I första hand rekommenderar vi att du väljer att ha biljetten digitalt. Att ha din biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:

  • Enkelt för dig att alltid ha biljetten nära till hands i mobilen
  • I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta
  • Smart för miljön!

Ansökan om gymnasiebiljett görs via vår e-tjänst: 
Gymnasiebiljett för resor - Ansökan och övriga ärenden

Vem har rätt till gymnasiebiljett?

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få busskort - gymnasiebiljett. Du är berättigad till gymnasiebiljett till och med vårterminen året du fyller 20 år.

Du ska vara folkbokförd i Kristinehamns kommun och bosatt utanför den gräns som gäller för respektive gymnasieskola. Om du har växelvis boende har du rätt till gymnasiebiljett endast från den adress i Kristinehamns kommun där du är folkbokförd.

Mer information om gymnasiebiljetten finner du här:
https://www.varmlandstrafik.se/skola/gymnasiet/

Så gäller gymnasiebiljetten:
https://www.varmlandstrafik.se/skola/gymnasiet/sa-galler-gymnasiekortet/

Digital gymnasiebiljett
När du ansökt om och blivit beviljad digital gymnasiebiljett kommer du att få ett sms när din biljett är klar att laddas ned. I ditt sms finns en länk där du kan ladda ned Värmlandstrafiks app till din mobil. Det är till appen som biljetten kommer att skickas.
Mer detaljerad information finns här: https://www.varmlandstrafik.se/skola/gymnasiet/

Biljetten gäller från den 14 augusti 2023 till den 14 juni 2024. Den är uppdelad i hösttermin och vårtermin, så du får göra en ny hämtning inför vårterminen 2024, men du behöver inte ansöka på nytt.

Fysisk biljett
Har du ansökt om en fysisk biljett skickas biljetten (plastkort) hem till elevens folkbokföringsadress.

Stulen eller borttappad gymnasiebiljett

Tappar du bort din biljett eller den blir stulen, ska du kontakta kommunens skolskjutshandläggare.  Har du en annan hemkommun tar du kontakt med den kommunen för att få din gymnasiebiljett spärrad och för att beställa en ny biljett.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att visa upp giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska gymnasiebiljetten inaktiveras. Kontakta skolskjutshandläggare eller använd e-tjänsten
Gymnasiebiljett för resor - Ansökan och övriga ärenden

Den digitala gymnasiebiljetten är bunden till ditt mobiltelefonnummer. Om du har bytt nummer ska du kontakta skolskjutshandläggare eller använda e-tjänsten 
Gymnasiebiljett för resor - Ansökan och övriga ärenden
(Välj: Jag har en fråga eller vill anmäla ett problem med det digitala busskortet)

 

Kontaktuppgifter

Anna Hedlund - skolskjutsansvarig
anna.hedlund@kristinehamn.se

0550-882 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".