Till innehållet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta med människor i olika livssituationer? Då är Vård- och omsorgsprogrammet perfekt för dig.

I utbildningen ingår att lära sig hur människor fungerar både kroppsligt, själsligt och socialt samt att få kännedom om vilka olika behov av vård och omsorg som kan uppstå under livets olika skeenden. Programmet är en del av Vård- och omsorgscollege, som är ett samarbete mellan skola, kommun, region och privata vårdgivare i Kristinehamn och Värmland.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Efter dessa tre år kan du gå direkt ut i arbetslivet, men du är också behörig att gå yrkeshögskola. Om du läser Engelska 6, och Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, som tillval får du grundläggande behörighet för universitet och högskola. Hos oss har du även möjlighet att läsa Matematik 2a för att få särskild behörighet. Vård- och omsorgsprogrammet har inga nationella inriktningar.

På Vård- och omsorgsprogrammet kommer du att få lära dig massor om hur människan fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Mycket tid ägnas åt att få djupare kunskap om sociala frågor och om människan ur ett psykologiskt, psykiatriskt och fysiologiskt perspektiv. Du får en helhetssyn på människan, behandling av sjukdom men också hur ett hälsosamt liv kan förebygga en del av dem.

Dina dagar kommer att vara omväxlande där det blir en blandning mellan teoretiska studier, praktiska tillämpningar, föreläsningar och studiebesök. Du kommer också att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett proffsigt och yrkesmässigt sätt med respekt för människans olika behov och förutsättningar. Även din förmåga att kunna diskutera och ta ställning i olika etiska problem kommer att utvecklas.

Under dina 3 år på utbildningen har du 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Kontaktuppgifter

Expedition Gamla Kyrkogatan 2

0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".