Till innehållet

Högstadieelever bygger bostadsområden för att locka invånare

Eleverna i klass 7B1 och 7B2 på Södermalmsskolan fick under våren ett uppdrag att ”bygga bostäder” för att få fler att flytta till Kristinehamn. Läraren Christina Svedell uppmuntrade klassen att tänka hållbart och utanför boxen för att få staden att växa. Det här tycker eleverna är viktigt för att utveckla Kristinehamn som bostadsort.

Under projektets gång fick eleverna spåna fritt kring vilka delar av staden som är attraktiva bostadsområden, vilka funktioner som ska finnas i området och vilka typer av hus som skulle byggas. Eleverna fick också möjlighet att redovisa sina idéer för kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin och planeringschef Kalle Alexandersson.

Gemensamt för alla grupper var miljöaspekten. Samtliga ville bygga husen i trä, och flera hade tänkt på att man kan återanvända den skog som behöver tas ned för att bygga de nya husen. Alla grupper tycker att uppvärmningen ska ske genom solpaneler.

Så tyckte eleverna

Grupp1 – Sunneberg

Gruppen såg området i Sunneberg som ett attraktivt område för nya hyresrätter som ska passa alla - gammal som ung. Här hade eleverna planerat in allt från rymliga lägenheter med balkong till parkeringar och lokaler för caféer och affärer. Att det är gångavstånd till centrum och jobbmöjligheter var en viktig aspekt, men också tillgången till naturen är viktig och därför skulle så mycket av naturen som möjligt bevaras.

Gruppen hade också tagit hänsyn till studier om äldres hälsa.

– Därför har vi också planerat in både förskola och äldreboende här i området, för det finns studier som visar att äldres hälsa förbättras av att vara tillsammans med barn.

Grupp 2 - Västra vålösundet - Hjalmarsnäsvägen

Nya bostadshus med modern inredning ska locka barnfamiljer. I västra vålösundet ser eleverna att det finns mycket skog men inte så mycket hus, och att det är ett bra läge nära vattnet.

– Nya familjer vill ha moderna hus som ligger nära vattnet, men vi har också planerat in staket på tomterna så att inte barnen kan springa ut till vattnet hur som helst. Det ska vara säkert för barnen också.

Gruppen tycker att nya villor som liknar varandra passar bäst i området, och de har också tänkt ut en lösning för sopsorteringen. Varje villa ska nämligen ha en inbyggd sorteringsstation så att boende slipper gå ut från huset med soporna. I området vill gruppen också se att det startas en mindre mataffär där man kommer in med hjälp av en app. Det här ska göra så att de som bor här inte alltid ska behöva åka in till centrum för att handla.  

Grupp 3 - Hultet

I Hultet tycker eleverna att en by med röda hus skulle passa bra. Området ligger en bit utanför stadskärnan och passar bra för barnfamiljer. I mitten av byn ska det också anläggas en samlingspunkt med café, lekplats och affärer där barn kan träffa andra barn och vuxna kan bli kompisar.

– Vi tycker att läget är bra för att det ligger nära E18. Det kan vara bra om man bor i Kristinehamn men jobbar i en annan kommun.

En innovativ lösning som gruppen redovisade var att gråvattnet skulle samlas upp under husen för att sedan kunna återanvändas som toalettvatten.

Grupp 4 - Sunneberg

Ännu en grupp hade pekat ut området Sunneberg som ett attraktivt bostadsområde. Här vill gruppen se fyra flerbostadshus – två för familjer, och två för studenter. I toppen av både byggnaderna ska det finnas gym, och i bottenvåningen en lounge där boende kan dricka sitt morgonkaffe.  

– Vi gillar att man blandar vuxna med studenter här. Får man bra upplevelser här som student så kanske man blir kvar när man pluggat färdigt. I Kristinehamn blir det också billigare att bo som student, och det här området ligger ganska nära tågstationen.

Gruppens lösning för att få samverkan mellan familjer och studenter är en spektakulär himmelsbro i glas som ska koppla samman de fyra tänka husen.

Grupp 5 - Skärgården

Vid Picasso får man som boende en bra utsikt över Vänern. Området är redan en välbesökt plats, men den här gruppen redovisade fler attraktionsmål som skulle kunna locka fler att vilja bo och besöka platsen - ett soldrivet Pariserhjul och nya ljusinstallationer i form av svanar, en ananas och fjärilar.

– Vi har också planerat in fler aktivitetsmöjligheter, till exempel en båt eller färja med en guide som visar runt i skärgården och möjlighet att hyra vattenskotrar.

Även den här gruppen har planerat in en affär som är öppen dygnet runt och som är tillgänglig med hjälp av en app. Vid vattnet vill eleverna se en restaurang – helst hamburgerkedjan Max.

Grupp 6 – Presterud (gamla A9)

Ett radhusområde med tillgång till privata båtbryggor vid Presterud skulle kunna locka fler att bosätta sig i Kristinehamn menar gruppen. Visionen om ett område med många aktivitetslösningar präglar redovisningen:  

– Området ska passa alla åldrar och det ska finnas aktiviteter för alla. Till exempel en multisportsarena. En idrottsarena som är utrustad för basket, fotboll och gymnastik. En studio skulle också vara bra här för många unga håller på med musik, men det finns ingen studio i Kristinehamn.

Gruppen har planerat in 4 radhuslängor med 5 bostäder per rad, och ser att även logistikfrågan måste utvecklas för att få detta att fungera. Mer asfalterade vägar och utökad kollektivtrafik är gruppens lösning.

Grupp 7 - Dye

Nya hyres- och bostadsrätter med en häftig lekplats skulle passa bra på Dye menar den här gruppen. Eleverna har själva tagit fram skisser på hur området skulle se ut och redovisar att en lekplats med både rutschkanor, sandlåda, studsmattor och trädkoja skulle locka alla Kristinehamnare för ett besök.

– Vi valde området för att det ligger nära 26:an och E18. Det är också ett bra område nu när försvaret kommer hit igen. Det blir nära det nya regementsområdet men är också nära till centrum.

I det här området ser också eleverna att en ny bensinmack och en restaurang skulle kunna få förbipasserande bilister att stanna till och uppleva platsen längs väg 26. Även en ny idrottsarena för att ge föreningar fler möjligheter att starta upp idrottsverksamhet tycker eleverna är en bra idé.

Grupp 8 – Centrum (vid Stadsparken)

För att få fler studenter att stanna i Kristinehamn behövs nya studentbostäder i centrum. Därför har den här gruppen valt en central mark nära resecentrum.

– Det blir billigare att bo här än i Karlstad. Man skulle också kunna sponsra studenter med busskort så att de kan bo kvar i Kristinehamn men pendla till universitetet.

Två byggnader med fyra våningar tycker gruppen passar i det här området. Det ska finnas två bostäder på varje plan med ett stort gemensamhetsutrymme i mitten med samlingsrum och gemensamt kök. Varje lägenhet ska också ha internet som ingår i hyran för att fler och fler studenter studerar på distans.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".