Till innehållet

Nytt LSS-boende

Idag saknar vi ett korttidsboende för barn och ungdomar upp till 25 års ålder med olika former av funktionsvariationer. Därför planerar vi att bygga om den gamla förskolan Eira till ett nytt boende med plats för sex personer.

Upphandlingen går ut i årsskiftet 2022-2023 med förhoppning om att ombyggnationen kan starta under våren 2023.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".