Till innehållet

Nytt LSS-boende

Tidigare saknades vi ett korttidsboende för barn och ungdomar upp till 25 års ålder med olika former av funktionsvariationer. Därför byggde vi om den gamla förskolan Eira till ett nytt boende med plats för sex personer.

Det nya LSS-boendet är färdigbyggt och ska inredas av verksamheten som ska använda lokalen. En del markarbete och uteområde runt huset återstår och kommer vara klart under våren 2024. 


Bild tagen under pågående ombyggnation, september 2023.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".