Till innehållet

Nytt LSS-boende

Tidigare saknades vi ett korttidsboende för barn och ungdomar upp till 25 års ålder med olika former av funktionsvariationer. Därför byggde vi om den gamla förskolan Eira till ett nytt boende med plats för sex personer.

Det nya LSS-boendet är färdigbyggt och har inretts av verksamheten som ska använda lokalen. Boendet invigdes under maj 2024. Du kan läsa mer om boendet här. 


Markarbeten kvarstår runt byggnaden. Foto: Kristinehamns kommun

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".