Till innehållet

Nytt LSS-boende

Idag saknar vi ett korttidsboende för barn och ungdomar upp till 25 års ålder med olika former av funktionsvariationer. Därför bygger vi om den gamla förskolan Eira till ett nytt boende med plats för sex personer.

Entreprenör är upphandlad (Skanska) och ombyggnationen är i full gång. Det nya LSS-boendet förväntas  stå färdigt i slutet av 2023.


Bild tagen under pågående ombyggnation, september 2023.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".