Till innehållet

Smarta vattenmätare

Vi har börjat installera digitala vattenmätare i hus kopplade till Kristinehamns kommunala vattennätverk. Tekniska förvaltningen uppskattar att det digitala mätsystemet är fullt utbyggt 2031, men det är redan i drift för de som fått en digital mätare installerad. Den stora vinsten för hushållen är att de får en bättre koll på sin vattenanvändning med exakta mätningar varje månad. Det kan även motivera dem att minska sin vattenanvändning när de ser den faktiska kostnaden istället för att betala en schablonavgift.

Betalar för faktisk vattenförbrukning

De nya digitala vattenmätarna som installeras i hus anslutna till kommunens vattensystem skickar data om hushållens faktiska vattenförbrukning till kommunen. På så sätt betalar husägarna alltid rätt summa. De gamla mätarna läses av manuellt och oftast med långa mellanrum vilket innebar att husägarna betalade för en uppskattad vattenförbrukning. Om det vid en kontrollmätning visade sig att hushållet använt mer eller mindre vatten än uppskattat så fick husägarna betala mer eller få tillbaka pengar som de betalat för mycket. Ett krångel som nya mätarna nu fixar till.

Upptäcker fel och brister i vattenflöden

De nya smarta vattenmätarna ger Tekniska förvaltningen signaler om något inte står rätt till. Om en flödesmätare till ett bostadsområde till exempel visar onormalt hög vattenanvändning kan det vara  ett tecken på en läcka. Och om ingående vatten till ett hus visar en väldigt låg temperatur kan  våra administratör se att det är risk för frysskador på rören. Men det är husägarens ansvar att se till att utrymmet för mätaren och röranslutningarna har tillräckligt med värme för att inte frysa.

Vattenledningar digitaliseras

Under flera år kommer det även kommunala vattenledningssystemet utrustas med digitala mätare. Flödesmätarna är cirka 2,5 meter breda och över 5 meter långa rör som innehåller digital teknik och smarta vattenomkopplare. De möjliggör underhåll av ledningarna utan att behöva stänga av vattnet. Arbetet att få ner dem i marken är omfattande - men är värt det när vi kollar på fördelarna som de ger.

Stoppar läckor snabbare

Flödesmätare grävs ner där vattenledningarna delar upp sig som märker av hur mycket vatten som flödar igenom till olika områden. Om det flödar mer vatten till ett område än vad husen gör av med betyder det att det finns en läcka. Att upptäcka läckor snabbt är det bästa sättet att undvika stora renoveringskostnader för annars kan det ge stora och väldigt kostsamma skador på vägar, fastigheter och mark.

Internet skapar uppkopplade hem

Både de digitala vattenmätarna i husen och de nya smarta flödesmätarna i vattenledningarna är exempel på teknik som koppla upp sig på internet. Tekniken kallas för IoT, internet of things eller sakernas internet på svenska. Det är apparater som länkas samman och skapar uppkopplade hem och hela samhällen med fler möjligheter att anpassa, fjärrstyra och ha uppsikt över flera funktioner.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".