Till innehållet

Utbildning på webben för anställda

Det är viktigt för kommunen att anställda har möjlighet att utvecklas och lära sig mer, exempelvis nya arbetsmetoder, verktyg, förhållningssätt, lagar och regler eller något annat som påverkar arbetet. Våren 2022 testas en ny digital lärplattform i kommunen. Fördelarna är genomföra digital utbildningar är flera, bland annat:

  • Utbildningen finns tillgänglig när det passar medarbetaren
  • Utbildningarna kan ske i lugn och ro, på en tid och plats som passar deltagaren
  • Om ett prov ingår i utbildningen är det är möjligt att testa igen om nivån för godkänt inte nåddes vid första provtillfället.

Kunskap på medarbetarnas villkor

Skaparen av kursmaterialet har i en digital lärplattform en stor och lättillgänglig verktygslåda att forma utbildningarna så att fler förstår.

En del föredrar att läsa sig till information, andra förstår bättre när de lyssnar eller ser hur något görs. Den digitala plattformen erbjuder möjligheter att läsa, lyssna och se information och att testa kunskaperna genom uppföljnings eller instuderingsfrågor.

Ett tydligare utbildningsmaterial och enklare sätt att ta till sig frågorna ökar förståelsen i både inlärnings- och testfasen. Inlärning och kunskapstest slås ihop och sker i samma plattform så den som utbildar sig direkt ser hur det går.

Gemensam lärplattform för kommunens anställda

I dag hanterar kommunens förvaltningar utbildningar för anställda på olika sätt. En del verksamheter har redan en eller flera digitala utbildningssystem medan andra använder sig av utbildningsdagar med fysiska träffar. Under våren 2022 genomförde kommunens chefer utbildningen Bättre arbetsmiljö i lärplattformen, i ett pilotprojekt för att ta reda på hur bra plattformen fungerar och möter de behov som identifierats.

Vi tar ett omfamnande tag om hela organisationen och utreder möjligheterna att införa en gemensam lärplattform för att digitalisera olika typer av utbildningar, som förenklar lärandet och gör kunskap tillgängligare för våra medarbetare.

Några viktiga saker som vi vill att lärplattformen ska klara är att presentera utbildningsmaterial med text, bild, film eller ljud och möjligheter att följa upp hur deltagarna tar till sig innehållet. På så sätt kan innehållet justeras för att se om det ger bättre lärande. Resultat av instuderingsfrågor visas direkt, så att kursdeltagaren ser vad de behöver studera lite mer.

Utmaningar med utbildningar

I traditionella utbildningar sitter deltagarna tillsammans i samma lokal. Då är det ofta svårt att boka in en tid som passar alla deltagare och kursledare är ofta bara tillgänglig ett fåtal tillfällen eftersom de är uppbokade på annat håll. Dessutom kan det bli väldigt dyrt att boka in fler kurstillfällen så att alla deltagare ska få möjlighet att genomföra utbildningen. En digital lärplattform ökar möjligheterna för fler att snabbt kunna genomföra utbildningar, på tider som passar alla deltagare.

I lärplattformen som vi testar kan vi skräddarsy utbildningar och skapa eget innehåll utifrån verksamheternas behov. Utbildningsmaterialet som vi skapar planerar vi att i stor utsträckning hålla tillgängligt i plattformen hela tiden, så att det är lätt att komma tillbaka även efter avklarad utbildning för att friska upp sitt minne. På så sätt fungerar lärplattformens utbildningsmateriel även som en kunskapsbank att stödja sig på i arbetet.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".