Till innehållet

Mobilapp i vården

Previct, mobil och blåsare.jpg

Previct är en mobilapp som klienter vid Missbruks- och beroendeenheten, MBE, i Kristinehamn använder. Appen räknas som en digital medicinsk produkt och fungerar som en länk mellan de som får behandling och vårdgivarna. Personalen på MBE upplever flera positiva effekter sedan de införde det digitala verktyget i sin verksamhet 2017.

Previct ger de som genomgår en beroende- eller missbruksbehandling en närmare kontakt med behandlingen och behandlare på MBE. Stöttning och svar på frågor finns tillgängliga på ett snabbare sätt än om patienten exempelvis måste boka en mötes- eller telefontid när något akut eller oväntat inträffar. Om det ingår i behandlingsplanen kan klienten använda appen för att utföra en alkoholkontroll med hjälp av en trådlös blåsapparatt som kopplas ihop med telefonen.

Digital plattform alltid nära

Den digitala beroendevården finns tillgänglig dygnet runt via appen och stöttar när det behövs som mest. Till exempel när alkoholsuget är som störst, när det är som närmast att ge upp för spelberoendet eller när droger lockar för att livet upplevs som allra svårast. I dessa situationer kan användaren med hjälp av appen få praktiska övningar som ger fokus, stabilitet och motståndskraft mot det kraftiga suget.

Anpassad behandling för varje individ

Varje klient får utifrån sina unika förutsättningar en specialanpassad vårdplan på hur Previct ska hjälpa dem. Appen finns i flera versioner för att möta olika behov, exempelvis alkohol och drogberoende, spelmissbruk och stöttning för familjer som lever med någon som är beroende. Barn och unga som bor med beroende föräldrar använder appen som en kontaktväg till någon att prata med om vad som händer och som en säkerhet för att se till att de inte far illa.

Appen sätter människan främst

Nära kontakt till beroendevården är viktig för att klienten ska få tillräckligt stöd och hjälp att komma till rätta med sitt missbruk. Traditionella fysiska träffar med behandlingspersonal fortsätter vara viktiga, men appen gör det möjligt att hålla kontakten med exempelvis kuratorn även mellan de fysiska träffarna. Digital kontakt kan ske från vilken plats som helst, bara det finns mobiltäckning.

Appen gör det lättare att förstå de individuella problembilderna och hur klienterna beter sig under behandlingen. Det kan bli en ögonöppnare för klienterna att se hur ofta, var och när suget uppstår. Det ger en ökad förståelse om hur beroendet fungerar och hur klienterna bättre kan stå emot det.

Data ger effektivare behandling

Den enklare och ökade tillgången till information i appen om hur klienten mår och beter sig, skapar utrymme för mer förebyggande vård. Mindre tid behöver läggas på att följa upp hur klienterna sköter sig och kan fokusera på hur det ska bli bättre i framtiden istället.

Användningen av Previct innebär även att MBE kan följa fler klienter och ge snabb feedback mellan de fysiska träffarna. Det ger ökad effekt eftersom fokus hålls på behandlingen även mellan träffarna på ett självklart sätt, och för att MBE på ett mer konkret sätt kan se hur klienten har haft det sedan sist.

Viljan är viktigast

Missbruk och beroendebehandling är frivillig, liksom användningen av Previct. Är vårdtagaren inte redo att bli av med sitt beroende eller missbruk så lyckas inte behandlingen. Appen kan däremot vara ett gott stöd för personer som har en vilja att göra en förändring även de dagar motivationen är lägre. Previct kan då fungera bra som en påminnelse om att inte ta till alkohol eller andra droger, och peppa klienten att fortsätta resan mot ett nyktert och drogfritt liv.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".