Till innehållet

Geotekniska utredningar i smartare kartor

Emma Richardsson har sedan i somras jobbat med att digitalisera pärm efter pärm med undersökningar som rör geoteknik – in i den digitala kartan! Det är över 200 geotekniska utredningar som scannats in och överförts i ett nytt digitalt kartlager. Inom kort kommer kartlagret finnas tillgängligt för alla som jobbar inom samhällsbyggnadsområdet på kommunen.

Emma.jpg

Sedan i somras har Emma Richardsson på Geodataavdelningen grävt i byggarkivets mörkaste vrår och samlat in utredningar från kommunens olika verksamheter för att skapa ett samlat digitalt kartlager för alla geotekniska utredningar​.

 

Syftet med arbetet är att effektivisera och undvika dubbelbeställningar på utredningar som kan bli kostsamma för kommunen. Massor av tid och energi finns tjäna på att digitalisera det som tidigare funnits i pappersform. Informationen blir inte bara ständigt tillgänglig, utan också sökbar på enkla sätt.

 

– Markförhållandena i berggrunden är ju konstanta, så det är onödigt att vi som kommun beställer fler som gäller samma område. Det blir ju både dyrt och tar mycket längre tid, säger Emma.

I nuläget är kartlagret släppt internt i organisationen, men det är inget som säger att kartan inte kan släppas externt senare.

– Det är ju inga hemligheter i kartan, men som en start hoppas jag att det här arbetet underlättar för alla oss som jobbar med markfrågor på kommunen och att vi kan ge snabbare svar på frågor som kommer från våra intressenter och entreprenörer. Det ska vara enkelt att se om det finns en utredning gjord och vad den säger helt enkelt.

Enklare att få en överblick över geotekniken

Det Emma har gjort är att samla ihop alla handlingar och knutit dessa till rätt område i det digitala kartlagret. Den på kommunen som har behov av en utredning kan nu hitta allt utredningsunderlag på ett och samma ställe.

Utredningarna som visas är uppbyggda utifrån tre kategorier:

Ytor – Där utredningen anger ett specifikt avgränsat område med tydliga gränser.
Punkter – Där utredningen inte visar exakt inom vilka gränser utredningen gäller.
Linjer – Som visar utredningar som rör till exempel vägar och ledningar.

Ordförklaringar

Geoteknik är läran om tekniska egenskaper hos jord och berg, samt hur man planerar och bygger utifrån den kunskapen, inklusive byggmetoder och tekniska lösningar.

GIS-ingejör. Förkortning "GIS" står för Geografiska Informations System. Som GIS-ingenjör arbetar man med att samla ihop, lagra och analysera geografisk information, och att presentera den informationen på ett lättförståeligt sätt.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".