Till innehållet

Överbesiktningsnämndens utlåtande i tvisten om nya gymnasieskolan KTIC klart

PRESSMEDDELANDE. Nu har överbesiktningsnämndens utlåtande kommit, i tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor angående den nya gymnasieskolan, KTIC. Nämnden konstaterar på flera punkter att det finns omfattande brister i dokumentationen som Noctor ansvarat för. Men eftersom det i avtalet mellan parterna inte finns utförliga krav på denna dokumentation så finns det inte tillräcklig grund för att underkänna entreprenaden.

– Det är en otrolig besvikelse. Utlåtandet innebär i praktiken att det utifrån den dokumentation som finns inte går att avgöra om konstruktionen är byggd på ett sätt som klarar de belastningar som byggnaden kan komma att utsättas för. Kommunen ska helt enkelt lita blint på de som gjort jobbet, säger Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun.

Fortsatta brister

När det kommer till påtalade fuktskador räcker det enligt överbesiktningsnämnden inte med att det finns en risk för försämrat inomhusklimat. Det finns idag inga mätningar som visar att det faktiskt har blivit ett påverkat inomhusklimat. Det innebär att inte heller den dokumentationen räcker för leda till en underkänd entreprenad.

– Kristinehamns kommun kan inte riskera säkerhet och hälsa för de som ska vistas i lokalerna, och trots ett godkännande av entreprenaden kvarstår de brister som påtalats i slutbesiktningen och som måste rättas till. Det innebär att kommunen kan komma att behöva vidta kostsamma åtgärder för att hantera de brister som bevisligen finns där samtidigt som det är oklart vilket ansvar som Noctor kommer ta, säger Martin Willén.

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun, på telefonnummer 0766955973.