Till innehållet

Näringslivspolitisk plan på agendan

Den 20 mars 2023 var det dags för årets första träff för näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamn Innovation Parks nya lokaler och fick en genomgång av den aktuella näringslivspolitiska planen 2018-2022, planens koppling till Kristinehamns kommuns styrmodell och framtagande av näringslivspolitisk plan 2023.  

Madelen Richardsson, näringslivschef, berättade om bakgrunden och beslutet till ett näringslivspolitiskt råd, samt gjorde en dragning av de prioriterade områdena i näringslivspolitiska planen 2018-2022.

Det går att se att den näringslivspolitiska planen 2018-2022 har en tydlig koppling till Kristinehamns kommuns styrmodell för hållbar utveckling. Annette Borneland, ekonomichef, visade hur hon kopplat målen i den näringslivspolitiska planen till målen i styrmodellen.

Martin Willén, kommundirektör, höll i diskussionen för hur rådet ska arbeta med framtagandet av den näringslivspolitiska planen 2023 och framåt. Diskussionsämnen kretsade kring vilka erfarenheter vi tar med oss, hur den nya planen kan utformas och vad den bör innehålla.

Läs mer om Näringslivspolitiska planen 2018-2022

Läs mer om Kristinehamns kommuns styrmodell.

Näringslivspolitiska rådet är en av de insatser som Kristinehamns kommun genomför som en del i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Rådet träffas fyra gånger per år med syftet att jobba med näringslivsfrågor på en systematisk och strategisk nivå. Arbetet leds av kommunens näringslivschef Madelen Richardsson.