Till innehållet

Många ser ljusare på framtiden efter hälsosamtal

Sedan i höstas erbjuder kommunen invånare över 80 år ett frivilligt hälsosamtal i syfte att motverka ofrivillig ensamhet. Projektet möts med positivitet och hittills har drygt 330 personer tackat ja till ett samtal.  

– Det känns så värdefullt att jobba med detta, säger Helena Sundström Roselin, undersköterska. 

En av Sveriges största samhällsutmaningar handlar om äldres ofrivilliga ensamhet, psykisk ohälsa och isolering. Den ofrivilliga ensamheten för med sig stora negativa konsekvenser, särskilt bland äldre, vilket har förstärkts under långa tider av isolering under pandemin.  

Eftersom ensamhet kan vara omgärdad av ett stigma är det inte säkert att den äldre personen söker hjälp och stöd, eller vet att man kan få stöd för detta.  

– För att fånga upp äldre som upplever ofrivillig ensamhet behövs insatser i form av uppsökande verksamhet, som kan identifiera behov och introducera den äldre personen för olika typer av stöd. Då kan vi nå människor som annars inte hade sökt stöd, säger Helena. 

En uppskattad kontakt 

Samtalen utgår från ett frågebatteri där tanken är att det ska leda in till att handla om ensamhet, psykisk ohälsa och/eller otrygghetskänsla som eventuell finns i den äldres vardag.  

– Det kan till exempel handla om att prata om hur den äldres vardag ser ut och om hen är nöjd med den, eller om de upplever någon form av ensamhet. Syftet är att fler ska bli sedda och känna glädje och hopp inför framtiden, säger Helena.  

Hittills har drygt 330 personer tackat ja till ett samtal och drygt 50 till hembesök. Helenas känsla är att majoriteten av de hon pratar med uppskattar samtalen och känner sig mindre ensamma efter att de haft kontakt.  

–  I slutet av de flesta samtalen är det en helt annan stämning. Glädje, skratt och många ser ljusare på framtiden. Det är fantastiskt att se och det känns så värdefullt att jobba med detta, avslutar hon.

Läs mer

Du kan läsa mer om hälsosamtalen här.