Till innehållet

Logistikstrategi har antagits av kommunfullmäktige

Under gårdagens sammanträde antog Kommunfullmäktige en Logistikstrategi för Kristinehamns kommun. Logistikstrategin pekar ut en utvecklingsinriktning för kommunens fortsatta arbete med att utveckla Kristinehamn som logistikplats.

–  En politiskt förankrad inriktning visar tydligt Kristinehamns kommuns ambition att utvecklas som logistikplats och skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med att utveckla logistiksektorn i Kristinehamn, säger samhällsplanerare Joel Andersson.

Strategin lyfter Kristinehamns geografiska läge som med god väginfrastruktur, järnväg och sjöfart ger stora möjlighet till transporter med flera olika transportsätt. Detta ger en viktig grund för tillväxt inom lager och logistik. Logistikstrategin handlar om att utveckla befintliga logistikfunktioner och bidra till ökade godsflöden lokalt som gynnar logistikaktörer i Kristinehamn.

Genom planläggning av verksamhetsmark, kommunikationsinsatser och näringslivsarbete ska den kommunala organisationen skapa goda förutsättningar för nyetableringar inom lager och logistik, och en utveckling av det befintliga näringslivet. Genom att samverka och samarbeta med bland annat näringsliv, akademi och myndigheter skapar kommunen goda förutsättningar att utveckla Kristinehamn som logistikplats. Samverkan utgör en grundprincip för kommunens arbete kopplat till logistik.

– Kristinehamns logistikläge är för tillfället rankat som Sveriges 25e bästa logistikläge. Vi vet att kommunens logistikläge är bättre än så. Antagandet av Logistikstrategin är startskottet för ett aktivt arbete där vi kan förbättra vårt logistikerbjudande och klättra i ranking, säger planeringschef Kalle Alexandersson.